Werken bij ERAC

ERAC’ers willen sporen nalaten in de tijd. Tastbare resultaten met impact op de regio. Niet alleen dankbare opdrachtgevers, maar ook gelukkige burgers, goedlopende organisaties en economisch gezonde regio’s.

Wat ERAC typeert:

  • Continu kennisontwikkeling door investering in veelzijdige opdrachten, talentmanagement, bijeenkomsten, en scholing van de medewerkers (ERAC Academy);
  • Marktconforme arbeidsvoorwaarden waaronder een prima salaris, onkostenvergoeding, 31 vakantiedagen (op fulltime basis) en pensioen;
  • Sociale activiteiten; doordat onze werkzaamheden op verschillende plaatsen worden uitgevoerd zijn de sociale activiteiten van groot belang voor een binding met elkaar. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers elkaar ook in een informele setting ontmoeten.

ERAC biedt jou de mogelijkheid om jouw talent in de praktijk te bewijzen!