Van verkenning naar impact

ERAC stimuleert innovatie: van verkenning, tot transformatie naar exploitatie. Onze taak is het aanbrengen van verdieping. Denken in een nieuwe realiteit. Door onze kennis te delen worden processen versneld, zowel bij het ontwerpen als het uitvoeren van programma’s en projecten.

Wij staan voor visie-ontwikkeling, het verruimen van inzichten, kansen zoeken en verzilveren. Doordat wij exact weten welke middelen voorhanden zijn en hoe ze ingezet kunnen worden, maar ook doordat wij partijen bij elkaar brengen, geven wij de regionale ontwikkeling een boost. Kennis en ervaring zorgen voor resultaat. Wat vandaag begint, krijgt morgen daadwerkelijk gestalte. Wij zijn ERAC en zorgen voor impact.

Samenwerking 

Ons werkveld begint bij de regio, of het nu een regionaal, provinciaal, landelijk of Europees project is. De regio is de schaal waarop impact daadwerkelijk zichtbaar wordt, voelbaar voor bedrijven, mensen, milieu en meer. Wij adviseren en begeleiden van idee tot succesvolle business case, van beleidsvoornemen tot concreet beleid, van regionaal tot regio- en grensoverschrijdend project. Centraal staat samenwerking, het bij elkaar brengen van partijen, waarbij openheid en interactie noodzaak zijn. 

Ambities omzetten naar werkelijkheid

Wij willen versnelling en verandering bewerkstelligen en ervoor zorgen dat ambities worden omgezet naar werkelijkheid. Onder meer door onze realistische kijk op de haalbaarheid van een project al in een vroeg stadium bespreekbaar te maken. Juist daarom is het van belang in alle stadia van een project te kunnen participeren: van projectontwikkeling tot financial engineering en management control. Om mee te denken, vorm te geven, uit te voeren en dat met alle betrokken partijen.

Commitment als kernwaarde

Succes begint bij doen: proactief en door de expertise van al onze mensen op het juiste moment in te zetten. Uiteindelijk gaat elk project om mensen. Mensen die elkaar verder helpen, de valkuilen in projecten onderkennen en benoemen. Onze kijk op samenwerken maakt ons tot partner. Dat geldt voor de introductie van een product, een dienst, maar ook voor het ontwikkelen van beleid en samenwerkingsinitiatieven.

Maatschappelijke impact

Onze projecten staan voor maatschappelijke impact. Onze ambitie is ideëel, maar ook realistisch. Onze visie op samenwerken staat voorop.

Bekijk onze projecten