Vincent Graauwmans

Adviseur


"Het realiseren van economische en maatschappelijke impact door slimme en duurzame samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven; daarvoor ben ik adviseur bij ERAC. Op steeds meer terreinen, van openbaar bestuur tot onderwijs en van zorg tot techniek, ontstaan actieve netwerken en samenwerkingsverbanden waarbinnen uiteenlopende stakeholders actief zijn. Ik draag graag bij aan het vormen van publiek-private samenwerkingsverbanden, het ontwikkelen van concepten tot volwaardige projecten én het realiseren van gezamenlijke ambities."