Nicole Derksen

Senior adviseur


In mijn werk als senior adviseur sta ik midden in de uitvoering van Europees beleid. Ik heb dagelijks te maken met allerlei organisaties die mooie plannen uitvoeren met co-financiering vanuit Europa. Bij de verantwoording van projectresultaten wijs ik hen graag de weg binnen de complexe EU-kaders.