Mayko Slinkman

Algemeen directeur


Impact. Het is een begrip dat me bezig houdt sinds ik als stagiair bij ERAC ben gestart. Het is de drijfveer van ERAC en van mezelf. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan plannen die vernieuwend én uitvoerbaar zijn. Maar ook door oog te hebben voor de maatschappelijke betekenis van ons werk. Dat is en blijft mijn passie.

Projecten