Marc Wagemakers

Adviseur


Europese samenwerking interesseert mij enorm, met name de Europese programma's en projecten waarbinnen partners uit verschillende landen werken aan de Pan-Europese identiteit: de persoonlijke identificatie met het werelddeel Europa en de identiteit van 'Europa' als geheel. In mijn werk richt ik me op concrete instrumenten waarmee (Europese) regelgeving verankerd ligt in de dagelijkse werkzaamheden bij deze partners, onze klanten.

Projecten