Luuk Muller

Adviseur


Vanuit mijn achtergrond als bestuurskundige weet ik dat maatschappelijke uitdagingen zich afspelen in een complex speelveld van belanghebbenden. Een oplossing vraagt om meer dan alleen beleid op papier. Allerlei betrokkenen, van bedrijven en burgers tot kennisinstellingen, kunnen hun bijdrage leveren aan het omzetten van plannen naar concrete resultaten in de praktijk. Met een analytische, pragmatische benadering draag ik er graag aan bij om mooie projecten mét duurzaam resultaat te realiseren.