Luuk Muller

Adviseur


Innovatieprojecten versterken de economische kracht van een regio, maar dragen ook bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Als financieel adviseur begeleid ik innoverende MKB'ers door de vaak complexe wereld van (Europese) subsidiegelden, van de haalbaarheid van een project in de aanvraagfase tot aan de bijbehorende administratieve verplichtingen tijdens de uitvoering. Voor mij is de essentie van mijn werk dat niet de regelgeving, maar de ondernemer centraal staat. Een bijdrage mogen leveren aan het realiseren van zulke innovaties drijft mij. Ik ga daarom altijd op zoek naar mogelijkheden om binnen de bestaande regelgeving flexibel aan te sluiten op de specifieke behoeften van de ondernemer. Zo zorgen we er samen voor dat een project niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel een succes wordt.