Lisanne Wessels

Adviseur


Ik houd mij graag bezig met uitdagende vraagstukken die leiden tot maatschappelijke impact. Het realiseren van maatschappelijke impact op regionaal én Europees niveau is dan ook het doel van mijn werkzaamheden bij ERAC. Projecten die naar mijn mening vooral een grote maatschappelijke impact teweeg kunnen brengen zijn grensoverschrijdend, omdat deze kansen nog onvoldoende worden benut. Ik heb mij de laatste jaren door middel van verschillende opdrachten beziggehouden met het evalueren van beleid om resultaten en dus de maatschappelijke impact van beleid te meten en hoe dit in het vervolg beter kan.