Huub Smulders

Directeur


Impact is voor mij interactie creëren tussen verschillende partijen in de regio. Ik werk graag op het knooppunt van uiteenlopende economische, maatschappelijke en politieke belangen. Vanuit dat punt draag ik bij aan het organisatievermogen, bouw ik nieuwe netwerkstructuren en effectieve samenwerkingsverbanden om economie en maatschappij een stap verder te brengen.

Projecten