Interreg VB (NWE) Noordwest Europa

Het programma Interreg VB Noordwest Europa richt zich in op transnationale samenwerking tussen diverse partners (publiek en privaat) uit verschillende landen.

Het Noordwest Europa-programma is van toepassing in de gemarkeerde regio's van Nederland en in regio's van de lidstaten België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg en Verenigd Koninkrijk, alsmede Zwitserland.

ERAC heeft met consortiumpartner Technopolis uit Frankrijk dit Interreg VB-programma 2014-2020 opgesteld.

Inhoud North West Europe

Het Operationeel Programma (OP) Interreg VB North West Europe 2014-2020 richt zich op drie prioriteiten:

  • Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
  • Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken
  • Bescherming van de leefomgeving en stimuleren van efficiënt gebruik van grondstoffen en materiaal

Budget NWE

De Nederlandse EFRO-bijdrage aan Interreg B Noordwest Europa is 48 miljoen euro. Het totale budget zal 335 miljoen euro gaan bedragen.

Het subsidiepercentage in het NWE 2014-2020 programma wordt verhoogd naar 60%. Dit geldt voor alle partners behalve voor private partijen, wanneer zij gebruik willen maken van regelingen die staatssteun toestaan, zoals deminimis of een van de regelingen onder de GBER. Hiervoor is namelijk slechts een financieringspercentage van 50% toegestaan.

Aan zowel NGO’s als aan SME’s (MKB bedrijven) wordt het verstrekken van een voorschot, in de vorm van een eenmalige betaling van € 50.000, onder voorwaarden mogelijk. Hiermee wil het programma de toegankelijkheid voor (kleine) bedrijven en NGO’s belangrijk verbeteren.

Procedure

Kijk op de website van Interreg North-West Europe voor meer informatie over de aanvraagprocedure. 

De informatie is gebaseerd op de bij ERAC laatst bekende gegevens. Regelmatig verwerkt ERAC de nieuwe gegevens en inzichten. Laatste update: 06-07-2016