Interreg VB Noordzee regio

Interreg B richt zich in het bijzonder op transnationale samenwerking tussen diverse partners (publiek en privaat) uit verschillende landen.

Naast Nederlandse regio’s (zie onze regio-zoeker), maken regio's van de lidstaten België, Duitsland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk deel uit van het programmagebied.

Inhoud Interreg VB Noordzee regio

De deelnemende landen zijn het eens geworden over de hoofdthema’s en prioriteiten voor het Interreg Noordzeeregio- programma. De hoofdthema's zijn:

'Thinking growth - Revitalising economies in the North Sea Region'.

Hier ligt het zwaartepunt op innovatie en kenniseconomie. Centraal staat samenwerking tussen bedrijven, kennisinstituten en overheid in strategische sectoren.

'Renewable North Sea Region - Continuing to lead on sustainable growth'.

Dit thema richt zich grotendeels op duurzame producten en diensten en het efficiënter omgaan met materialen en grondstoffen.

'Green Mobility - Leading the way in sustainable transport and logistics'.

De kern is hier gemeenschappelijke planning en ontwikkeling van logistiek en duurzame mobiliteit.

Budget Noordzee regio

De Nederlandse bijdrage aan dit programma is 32 miljoen euro, het totale budget zal 150 miljoen euro bedragen.

Noordzee regio procedure

Informatie over de subsidie aanvraagprocedure kunt u vinden op de website van The North Sea Region.

De informatie is gebaseerd op de bij ERAC laatst bekende gegevens. Regelmatig verwerkt ERAC de nieuwe gegevens en inzichten. Laatste update: 11-09-2016