Interreg V Europa

Interreg V Europe is het Europese programma dat ten doel heeft om beleidsleren, op het gebied van regionale ontwikkeling, tussen nationale, regionale en lokale overheden te ondersteunen. Het programma biedt autoriteiten de mogelijkheid om ervaringen en ideeën uit te wisselen door heel Europa.

Interreg Europe  zet zich in op vier inhoudelijke thema’s, die ook weer terugkomen in andere Interreg- en EFRO-programma’s:

  • Het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
  • Vergroten van de concurrentiekracht van het MKB
  • Het ondersteunen van de overgang naar een koolstofarme economie in alle sectoren
  • Het beschermen van het milieu en bevorderen van efficiënte omgang van hulpbronnen

Inhoud Interreg V Europa

Het programma ondersteunt twee soorten acties:

  • Samenwerkingsprojecten: partnerschappen van publieke organisaties uit verschillende landen werken samen in een periode van 3 tot 5 jaar op een specifiek beleidsterrein. Elke betrokken regio zorgt voor een actieplan, waarin wordt vastgelegd hoe de geleerde lessen uit de samenwerking in de praktijk worden gebracht. Dit moet door het project ook worden gemonitord
  • Platforms voor beleidsleren: een platform waar elke organisatie die betrokken is bij regionaal ontwikkelingsbeleid in Europa oplossingen kan vinden om de manier waarop beleid wordt beheerd en geïmplementeerd op de vier genoemde thema’s te verbeteren

Interreg V budget

Het budget is € 359 miljoen voor de periode 2014-2020.

De subsidiabele kosten hebben betrekking op alle activiteiten uitgevoerd tijdens de samenwerkingsprojecten en platforms. Voorbeelden zijn het uitwerken van actieplannen, studies en analyses, conferenties, uitwisseling van best practices. Kosten hangen vooral samen met loon- en reis- en verblijfskosten.

Het subsidiepercentage: tot 85%.

Procedure

Voor de actuele stand van zaken en openstelling verwijzen wij u naar Luc van Raaij.

De informatie is gebaseerd op de bij ERAC laatst bekende gegevens. Regelmatig verwerkt ERAC de nieuwe gegevens en inzichten. Laatste update: 11-09-2016