Interreg V EMR (Euregio Maas-Rijn)

De Europese subsidieregeling Interreg V is bedoeld om de Europese samenwerking tussen grensregio’s te stimuleren en te bevorderen. De projecten die zijn gefinancierd door de Interreg VA subsidie zijn bedoeld om het economische, sociale en culturele potentieel van de grensregio’s te versterken.

Het programmagebied van het Interreg EMR (Euregio Maas-Rijn) programma omvat Limburg, Zuidoost Noord-Brabant en delen van België en Duitsland.

Inhoud Interreg VA EMR

Voor de actuele stand van zaken en openstelling verwijzen wij u naar Luc van Raaij.

De informatie is gebaseerd op de bij ERAC laatst bekende gegevens. Regelmatig verwerkt ERAC de nieuwe gegevens en inzichten. Laatste update: 11-09-2016