Interreg V 2 Zeeën

In de programmaperiode 2014–2020 concentreren structuurfondsprogramma’s zich op een beperkt aantal thematische doelstellingen die aansluiten bij de belangrijkste behoeften van hun programmagebied, rekening houdend met de voorkeuren van de lidstaten.

Quadruple helix samenwerking

Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van innovatie, koolstofarme technologie, klimaatproblematiek en groene groei. Waarbij de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen worden gestimuleerd volgens het ‘quadruple helix’-paradigma

Het programmagebied van dit Twee Zeeën (2 seas) programma omvat gedeeltes van de Nederlandse provincies die aan de Noordzee grenzen.

Inhoud Twee Zeeën programma

Technologische innovatie en sociale innovatie

  • Verbetering van de randvoorwaarden voor innovatie in het 2 Zeeën-gebied
  • Bevordering van innovatie door relevante actoren in de sleutelsectoren in het 2 Zeeën-gebied
  • Ontwikkeling van sociale innovatie in verband met grote maatschappelijke vraagstukken in het 2 Zeeën-gebied

Koolstofarme technologieën

  • Uitbreiding van de invoering van koolstofarme technologieën en toepassingen door bedrijfsleven, overheid en burgers

Aanpassing aan klimaatverandering

  • aanpassingsvermogen van publieke en private actoren om hun klimaatadaptatiemaatregelen beter te coördineren en zodoende de weerbaarheid

Hulpbronnenefficiënte economie

  • Bevordering van efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en materialen door de invoering van nieuwe oplossingen voor een groenere economie

2 Zeeën-budget

Tot 2020 bedraagt het subsidiebudget € 241 miljoen vanuit EFRO.

2 Zeeën-procedure

Informatie over deelneming is te vinden op de website van: Interreg 2 Seas Mers Zeeën.

De informatie is gebaseerd op de bij ERAC laatst bekende gegevens. Regelmatig verwerkt ERAC de nieuwe gegevens en inzichten. Laatste update: 11-09-2016