Interreg Nederland-Duitsland

Tot 2020 worden miljoenen euro's geïnvesteerd in de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen. Dat gebeurt in het kader van het EU-subsidieprogramma Interreg VA Deutschland-Nederland.

Interreg Nederland-Duitsland valt onder Interreg VA. Interreg A fondsen hebben betrekking op provincies aan weerszijde van de landsgrens.Het Interreg V-programmagebied omvat de Nederlandse provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Noord-Brabant en Limburg.

Prioriteiten Interreg V Nederland-Duitsland

Het Operationeel Programma Interreg Nederland-Duitsland 2014-2020 kent twee prioritaire assen:

 • Verhoging van de grensoverschrijdende economische kracht
  • Bevordering van bedrijfsinvesteringen in O&I en het ontwikkelen van verbanden en synergieën tussen bedrijven, O&I-centra en hoger onderwijs
  • Bevordering van onderzoek, innovatie en implementatie op het gebied van CO2-reducerende technologieën
 • Versterken sociaal-culturele cohesie
  • Bevordering van juridische en administratieve samenwerking en van samenwerking tussen burgers en instituties

Innovatiekracht en sociaal-culturele cohesie

Het versterken van de grensoverschrijdende concurrentiekracht (innovatiekracht) door slimme groei is de belangrijkste prioriteit voor het nieuwe Interreg -programma. Om als regio de goede concurrentiepositie in Europa verder te verstevigen zijn investeringen in onderzoek en ontwikkeling nodig. Voor het bereiden van innovatiedoelstelling wordt in het bijzonder gekeken naar de volgenden sectoren:

 • Agribusiness/Food,
 • Health & Life Sciences,
 • High Tech
 • Systems & Materials (HTSM),
 • Logistiek
 • Energie/CO2-reductie

EU2020

De transitie van het energiesysteem en een duurzamer gebruik van natuurlijke hulpbronnen is een tweede grote uitdaging en prioriteit. Het versterken van de sociaal-culturele en territoriale cohesie van het grensgebied, in lijn met de EU2020-prioriteit “inclusieve groei” is de derde uitdaging.

Budgetten Interreg VA 

Met dit Interreg -programma wordt tot en met 2020 in totaal ca. 440 miljoen euro geïnvesteerd.

Interreg VA-procedure

Voor de actuele stand van zaken en openstelling verwijzen wij u naar Luc van Raaij.

Op de website van Interreg Deutschland-Nederland staan gegevens over de aanvraagprocedure.

De informatie is gebaseerd op de bij ERAC laatst bekende gegevens. Regelmatig verwerkt ERAC de nieuwe gegevens en inzichten. Laatste update: 11-09-2016