Horizon 2020

Tot 2020 gaat het onderzoeksprogramma Horizon 2020 veel mogelijkheden bieden. Dit programma koppelt onderzoek expliciet aan innovatie en is gericht op het op de markt brengen van goede ideeën. De nadruk ligt op industrieel onderzoek en experimenten. Het programma streeft daarbij naar volledige toegankelijkheid voor kennisinstellingen en bedrijfsleven (met name MKB).

Het programma bestaat uit drie pijlers, namelijk:

 • Excellente wetenschap
 • Industrieel leiderschap
 • Maatschappelijke uitdagingen

Inhoud

Het Horizon 2020 programma bestaat uit 3 pijlers: excellente wetenschap, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen. Voor alle pijlers en de onderdelen binnen die pijlers bestaan werkprogramma’s voor de jaren 2014 en 2015.

Pijler 1: Excellente wetenschap

 • De beste en meest creatieve onderzoekers en hun teams ondersteunen bij grensverleggend onderzoek van topkwaliteit door voort te bouwen op het succes van de Europese Onderzoeksraad
 • Financieren van gemeenschappelijke onderzoeksprojecten om nieuwe en veelbelovende onderzoeks- en innovatiegebieden aan te snijden via steun voor toekomstige en opkomende technologieën (FET)
 • Onderzoekers een optimaal opleidings- en carrièreperspectief bieden via de Marie Sklodowka-Curie-acties
 • Ervoor zorgen dat Europa over onderzoeksinfrastructuur van wereldklasse beschikt (waaronder e-infrastructuur), die toegankelijk is voor alle onderzoekers in Europa en daarbuiten

Pijler 2: Industrieel leiderschap

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën, met specifieke steun voor ICT, nanotechnologieën, geavanceerde materialen, biotechnologie, geavanceerde productie- en verwerkingsmethoden en ruimtevaart. Tegelijkertijd steun verlenen aan horizontale acties om de gezamenlijke voordelen te benutten van een combinatie van verschillende ontsluitende technologieën
 • De toegang tot risicokapitaal vergemakkelijken
 • In de hele Unie steun bieden voor innovatie in het MKB/KMO’s

Pijler 3: Maatschappelijke uitdagingen

 • Gezondheidszorg, demografische veranderingen en welzijn
 • Voedselveiligheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en de bio-economie
 • Veilige, schone en efficiënte energie
 • Slim, groen en geïntrigeerd vervoer
 • Klimaatbeleid, hulpbron efficiëntie en grondstoffen
 • Inclusieve, innoverende en veilige samenlevingen

Bekijk hier de werkprogramma's.

Op deze portal staan soms meer dan 100 oproepen tot het indienen van voorstellen open. ERAC licht er een aantal voor u uit:

 • MG 7.2b-2014: Towards seamless mobility addressing fragmentation in ITS deployment in Europe. Makkelijker een reis plannen en maken met behulp van 1 systeem en meerdere vervoersconcepten
 • MG-3.5b-2014: Cooperative ITS for safe, congestion-free and sustainable mobility. Intelligente oplossingen die files tegengaan;
 • SIE-01-2014: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system. Specifiek voor het MKB dat zich met bijvoorbeeld energie efficiency of duurzame energie bezig houdt
 • WATER-2a-2014: Water cycle under future climate. Projecten gericht op innovatieve oplossingen voor bijvoorbeeld het voorspellen van extreme weersomstandigheden
 • INSO-5-2015: Social innovation Community: gericht op het stimuleren van social innovation
 • PHC-27-2015: Self-management of health and disease and patient empowerment supported by ICT. Door slimme ICT toepassingen patiënten beter ondersteunen
 • LCE-04-2015: Market uptake of existing and emerging renewable electricity, heating and cooling technologies. Acties gericht op het wegnemen van belemmeringen op het vlak van duurzame energie. Bijvoorbeeld door slimme financieringsconstructies te ontwikkelen

Wilt u weten of uw project gebruik kan maken van het Horizon 2020 programma, probeer dan eens de zoekfunctie in het participants portal, of neem contact met ons op en wij laten u de mogelijkheden zien.

Horizon 2020 budget

Het subsidiebudget van Horizon 2020 voor de periode 2014-2020 bedraagt € 80 miljard voor alle EU-lidstaten gezamenlijk. (Het KP7 programma 2007-2013 had € 53 miljard in kas).

De verdeling over de pijlers is als volgt:

 • Excellente wetenschap: 31,73 %
 • Industrieel leiderschap: 22,09 %
 • Maatschappelijke uitdagingen: 38,53%

Alle pijlers zijn uitgewerkt in werkprogramma’s waarin alle oproepen tot het indienen van voorstellen zijn vermeld. Hierin zijn ook de indicatieve budgetten vermeld.

Het Horizon 2020 programma financiert in de regel 70% tot 100% van de kosten. Ook overhead kosten worden medegefinancierd. De overhead is een vast percentage van 25% van de directe kosten zonder kosten voor uitbesteding (subcontracting). Voor projecten die een combinatie zijn van onderzoek en innovatie (Research & Innovation) geldt meestal een subsidiepercentage van 100%. Voor innovatieprojecten (Innovation) 70%. Netwerkprojecten (Coordination and Support Actions) krijgen 100% vergoeding.

Procedure

Voor de meeste oproepen tot het indienen van voorstellen (calls) binnen het Horizon 2020 programma wordt gebruik gemaakt van het participants portal. De indiening is altijd online, waarbij deels de financiële en administratieve informatie wordt ingevuld. De inhoudelijke informatie wordt in een word-document ingevuld en als pdf-document geüpload in het systeem. Er zijn grofweg drie verschillende mogelijkheden:

 • Een oproep tot het indienen van voorstellen met meerdere partners zonder fasering. Hierbij moet elke organisatie binnen het consortium geregistreerd zijn. De penvoerder dient namens het consortium in. In de regel mag het projectplan uit maximaal 50 tot 70 pagina’s bestaan. Dit wordt per call aangegeven in het participants portal
 • Een gefaseerde oproep. In deze situatie wordt door de penvoerder een voorstel ingediend. De inhoudelijke informatie mag in de regel niet meer dan 10 tot 15 pagina’s beslaan. Het consortium hoeft niet in het systeem te worden ingevoerd. Dat is pas nodig wanneer het project “door” mag naar fase 2. In fase 2 moet vervolgens een compleet projectvoorstel worden ingediend (zie 1)
 • Een oproep binnen het MKB-deel. Specifiek voor het MKB is een vereenvoudigde procedure ontwikkeld. Er zijn doorlopend calls die 4 keer per jaar sluiten en dan worden beoordeeld. Er kunnen voorstellen worden ingediend voor een lump sum financiering van € 50.000 voor het ontwikkelen van een business case. In dit geval is indiening door alleen de MKB-er zelf nodig en ook hier geldt weer het maximum van 10 tot 15 pagina’s aan inhoudelijke informatie. Daarnaast kunnen ondernemers ook een aanvraag indienen voor verdere ontwikkeling van hun business case. Dan geldt weer de procedure zoals onder 1 is vermeld

Instructies over het gebruik zijn te vinden in het participants portal. Heeft u vragen neem dan contact met ons op.

Contact

Directoraat-Generaal voor Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie
ORBN 2/65
B-1049 Brussel, België

+32 2 29 911111

De informatie is gebaseerd op de bij ERAC laatst bekende gegevens. Regelmatig verwerkt ERAC de nieuwe gegevens en inzichten. Laatste update: 06-07-2016