Health for Growth

Het Health for Growth subsidie programma heeft als doel het stimuleren van de gezondheidszorg en het verduurzamen van gezondheidszorgsystemen, om zo de gezondheid van de Europese burgers te verbeteren en om hen te beschermen tegen grensoverschrijdende gezondheidsrisico’s.

Inhoud

Het programma kent vier doelstellingen.

  • Ontwikkelen van gemeenschappelijke instrumenten en mechanismen op Europees niveau om het tekort aan middelen, zowel financieel als op het gebied van personeel, aan te pakken. Tevens het faciliteren van innovaties in de gezondheidszorg om zo een bijdrage te leveren aan een innovatief en duurzaam gezondheidszorgsysteem
  • Toegang verbeteren tot medische expertise en informatie voor specifieke aandoeningen, ook buiten de nationale landsgrenzen. Daarnaast het ontwikkelen van gezamenlijk oplossingen en richtlijnen om de kwaliteit van de gezondheidszorg en de veiligheid van patiënten te verbeteren, om zo de toegang tot betere en veilige gezondheidszorg voor burgers te laten toenemen
  • Het identificeren, verspreiden en promoten van best-practices voor kostenefficiënte voorzorgsmaatregelen door het benoemen van de belangrijkste risico factoren, namelijk roken, alcoholmisbruik en obesitas, alsmede HIV/aids. Hierbij is er een focus op de grensoverschrijdende dimensie om ziektes te voorkomen en een goede gezondheid te stimuleren
  • Het ontwikkelen van gezamenlijke benaderingen en het toepassen van deze benaderingen om beter voorbereid te zijn tegen gezondheidsrisico’s en het coördineren van gezondheidsinstellingen om burgers te beschermen tegen grensoverschrijdende gezondheidsrisico’s

Budget

Het budget van het financieringsprogramma is € 449 miljoen.

De subsidie bedraagt maximaal 60% van de kosten, tenzij uitzonderlijk nut kan worden aangetoond (bijvoorbeeld deelnemers uit meer dan 14 lidstaten aan 1 project). Dan is 80% subsidie mogelijk. Het bedrag van cofinanciering varieert van € 20.000 tot € 3.000.000. Het project mag maximaal 3 jaar duren.

Health for Growth-procedure

Organisaties uit de publieke sector komen in aanmerking voor subsidie. Het programma is met name interessant voor gezondheidsorganisaties, onderzoeksinstellingen, universiteiten en hogescholen, omdat er veel aandacht uitgaat naar
beleidsondersteunende onderzoeksprojecten. Projectaanvragen moeten worden ingediend met meerdere partners. De minimumeis is dat partners uit ten minste drie lidstaten moeten komen.

Per jaar wordt een werkplan vastgesteld waarin de algemene doelstellingen worden uitgewerkt in specifieke acties en wordt een budget per actie vastgesteld.
Per actie wordt maar één project gefinancierd.

Oproepen tot het indienen van aanvragen vinden eens per jaar plaats en worden op de website van de managementautoriteit bekend gemaakt.

Bekijk hier de oproepen.

Contact

Executive Agency for Health and Consumers
12, Rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxemburg

+352-4301-32015
hc@ec.europa.eu

De informatie is gebaseerd op de bij ERAC laatst bekende gegevens. Regelmatig verwerkt ERAC de nieuwe gegevens en inzichten. Laatste update: 06-07-2016