Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij

Het doel van het Europees fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) is het bevorderen van een concurrerende, ecologisch duurzame, economisch levensvatbare en maatschappelijk verantwoorde visserij en aquacultuur.

Daarnaast wil het fonds bijdragen aan de uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), een evenwichtige ontwikkeling van de visserij- en de aquacultuurgebieden én de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd maritiem beleid (GMB).

Inhoud

Het programma richt zich op de volgende thema's:

Innovatie

 • Duurzame innovaties in de (binnen)visserij
 • Duurzame innovaties in de aquacultuur
 • Innovaties in de visketen

Samenwerking

 • Partnerschappen vissers-wetenschappers

Investeringen

 • Duurzame investeringen in relaties tot de aanlandplicht
 • Duurzame keteninvesteringen
 • Steun aan jonge vissers
 • Maatregelen Natura 2000
 • Uitzetten glasaal

Budget

Voor Nederland is in de periode 2014-2020 in totaal € 101.523.244 gereserveerd. Het totale budget, inclusief cofinanciering, is circa 130 miljoen euro. Per jaar is circa € 18 miljoen beschikbaar.

Het budget is op een volgende manier conceptueel verdeeld:

Innovatie

 • Duurzame innovaties in de (binnen)visserij - circa 20,4 miljoen euro EFMZV
 • Duurzame innovaties in de aquacultuur - circa 7 miljoen euro EFMZV
 • Innovaties in de visketen - circa 8 miljoen euro EFMZV

Samenwerking

 • Partnerschappen vissers-wetenschappers - circa 6 miljoen euro EFMZV

Investeringen

 • Duurzame investeringen in relaties tot de aanlandplicht - circa 9 miljoen euro EFMZV
 • Duurzame keteninvesteringen - circa 6,5 miljoen euro EFMZV
 • Steun aan jonge vissers - circa 0,5 miljoen euro EFMZV
 • Maatregelen Natura 2000 - circa 3 miljoen euro EFMZV
 • Uitzetten glasaal - circa 1 miljoen euro EFMZV

De overige EFMZV-middelen worden gereserveerd voor technische bijstand (onder andere controle en beheer van het EFMZV-programma).

EFMZV-procedure

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de nationale autoriteit die uitvoering geeft aan het operationele programma (gedeeld beheer) dan wel de Europese Commissie (direct beheer).

De informatie is gebaseerd op de bij ERAC laatst bekende gegevens. Regelmatig verwerkt ERAC de nieuwe gegevens en inzichten. Laatste update: 06-07-2016