Erasmus+

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen - ongeacht hun leeftijd of achtergrond - de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren.

Erasmus+ bestaat uit drie hoofdacties:

 • Mobiliteit gericht op leren voor individuen
 • Samenwerking voor innovatie en good practices
 • Ondersteunen van beleidshervormingen

Daarnaast kent het programma twee nieuwe elementen, te weten:

 • Een garantiekredietregeling voor Masterstudenten
 • Het opzetten van 400 kennisallianties en sectorvaardigheidsallianties

Inhoud

Hoofdactie 1: Mobiliteit gericht op leren voor individuen

 • Mobiliteit voor medewerkers van onderwijsinstellingen, met name onderwijzers, trainers, schoolleiders en jeugdwerkers
 • Mobiliteit voor studenten uit het hoger onderwijs en educatie en trainingen van studenten
 • Een Erasmus Masterdiploma voor hoger onderwijs studenten, door een garantiekredietregeling
 • Mobiliteit onder de jeugd, zoals vrijwilligerswerk en jeugduitwisselingsprojecten

Hoofdactie 2: Samenwerking voor innovatie en good practices

 • Strategische samenwerking tussen onderwijsinstituten, jeugdorganisatie en andere relevante actoren
 • Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, in de vorm van kennisallianties en sectorvaardigheidsallianties
 • ICT platforms, zoals e-Twinning
 • Capaciteitsopbouw

Hoofdactie 3: Ondersteunen van beleidshervormingen

 • Ondersteunen van Open Method of Coordination en het European Semester (Europe2020)
 • Ondersteunen van EU-instrumenten gericht op valorisatie en implementatie
 • Ondersteunen van de beleidsdialoog

Budget

Het budget van dit financieringsprogramma € 14.8 miljard voor de periode 2014-2020.

Erasmus+ procedure

Het programma staat open voor onderwijsinstellingen, bedrijven, kenniscentra beroepsonderwijs, sociale partners, bedrijfsleven, overheid, andere organisaties gericht op het onderwijs en sectorale organisaties, jongerenorganisaties, organisaties voor jongerenwerk en andere organisaties in de jeugdsector. Individuen daarentegen kunnen geen rechtstreekse aanvraag indienen. De aanvraagprocedure en het vereiste minimaal aantal partners varieert, afhankelijk van het type project.

Contact

Education Audiovisual & Culture Executive Agency
BOUR - Rue Colonel Bourg 135-139
BE-1140 Evere, België

eacea-info@ec.europa.eu

De informatie is gebaseerd op de bij ERAC laatst bekende gegevens. Regelmatig verwerkt ERAC de nieuwe gegevens en inzichten. Laatste update: 06-07-2016