ELENA - European Local Energy Assistance facility

Financiering energiebesparing en het benutten van duurzame energie.

Veel steden en regio’s hebben plannen voor energiebesparing en het benutten van duurzame energie. Het omzetten van deze plannen naar daadwerkelijke implementatie blijkt in praktijk echter lastig. Met de ELENA subsidie steunt Europa samen met de EIB (Europese Investeringsbank) steden en regionale overheden bij de uitwerking van hun innovatieve investeringsprogramma’s of projecten.

Wanneer kunt u de subsidie aanvragen

ELENA is van toepassing op plannen voor investeringsprogramma’s of projecten op het gebied van:

  • Innovatieve energiebesparing in publieke gebouwen, inclusief sociale woningbouw, straatverlichting en verkeerslichten
  • Aanpassing van gebouwen gericht op energiebesparing (verwarming, elektriciteit, isolatie, airconditioning, verlichting)
  • Hernieuwbare energiebronnen toepassen in de gebouwde omgeving, zoals biomassa, fotovoltaïsche energie, zonne-thermische collectoren
  • Renoveren, uitbreiden of bouwen van nieuwe warmte-koude netwerken (inclusief combinatie verwarming/elektriciteit) op gebouw, buurt of stadsniveau
  • Duurzaam stedelijk transport, bijvoorbeeld energie efficiënte bussen (hybride en elektrische bussen), elektrische auto’s, nieuwe vervoersconcepten voor in stedelijk gebied
  • Lokale infrastructuur gericht op energie efficiëntie. Denk aan stedelijke apparatuur, informatie- en communicatiemiddelen en tankmogelijkheden voor nieuwe vervoersmiddelen

Wanneer de plannen voldoen aan de doelstellingen van ELENA, dan zijn de mogelijkheden:

  • Maximaal 90% subsidie in voorbereidingskosten (haalbaarheidsstudies, marktonderzoek, businessplannen, energie audits, financieel advies, aanbestedingstrajecten en loonkosten van uw personeel);
  • Facilitering van het verkrijgen van financiering voor de uiteindelijke investering vanuit de EIB of andere banken.

ELENA werkt niet met projectoproepen: zolang de middelen niet zijn uitgeput, kunnen er doorlopend aanvragen worden ingediend. De inzet van ERAC voor uw projectontwikkeling valt onder voorbereidingskosten en wordt – na goedkeuring – dus voor 90% door ELENA bekostigd. 

De informatie is gebaseerd op de bij ERAC laatst bekende gegevens. Regelmatig verwerkt ERAC de nieuwe gegevens en inzichten. Laatste update: 13-02-2018