EEEF (European Energy Efficiency Fund)

Europa streeft naar vermindering van broeikasgassen met 20%, verhoging van gebruik van duurzame energie met 20% en verlaging van energieverbruik door 20% verbeterde energie-efficiëntie. Een instrument om deze doelen te bereiken is het European Energy Efficiency Fund (EEEF). Begunstigden zijn lokale, regionale en mogelijk nationale overheden of publieke en private ondernemingen die namens deze overheden optreden.

Inhoud

  • Renovatie van gebouwen ter verbetering van de energie-efficiëntie of de omschakeling naar hernieuwbare energie
  • Warmtekrachtkoppeling (WKK), microwarmtekrachtkoppeling en netwerken voor stadsverwarming/-koeling
  • Gedecentraliseerde en lokaal geïntegreerde hernieuwbare energiebronnen en de integratie hiervan in de elektriciteitsnetten
  • Schoon stadsvervoer, bijvoorbeeld openbaar vervoer, elektrische en waterstofvoertuigen
  • Lokale infrastructuur, zoals energiezuinige straatverlichting, oplossingen voor elektriciteitsopslag, slimme meters
  • Technologieën op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie met innovatiepotentieel en economisch potentieel

EEEF budget

Het EEEF is een publiek-privaat samenwerkingsverband dat open staat voor externe investeringen. Met name van overheden, internationale financiële instituties en professionele private investeerders worden deze investeringen verwacht. Door de externe investeringen fluctueert het beschikbare budget, waardoor dit niet weer te geven is.

Procedure

Plannen moeten voldoen aan:

  • 20% primaire energiebesparing
  • Voor transport minimaal 20% vermindering van CO2-uitstoot
  • Investeringsomvang van tussen de € 5 en € 25 miljoen (één of meerdere projecten)

EEEF biedt leningen tegen gunstige voorwaarden.

Contact

Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main, Duitsland

+49 69 910-00

De informatie is gebaseerd op de bij ERAC laatst bekende gegevens. Regelmatig verwerkt ERAC de nieuwe gegevens en inzichten. Laatste update: 06-07-2016