Creative Europe

Het Creative Europe programma heeft tot doel de Europese creatieve en culturele sectoren te stimuleren en daarmee bij te dragen aan de economie, werkgelegenheid, innovatie en sociale cohesie in Europa.

Inhoud

Het financieringsprogramma kent drie hoofddoelen:

  • de Europese culturele en taalkundige diversiteit stimuleren
  • het culturele erfgoed behouden
  • het concurrentievermogen van de culturele en creatieve sectoren versterken

En vier specifieke doelstellingen:

  • capaciteitsversterking van de sector door grensoverschrijdend te werken
  • promotie van grensoverschrijdende circulatie van artistieke werken en mensen
  • versterking van de financiele capaciteit van de sector
  • stimulering van beleidsontwikkeling

De drie onderdelen van het programma zijn Cultuur, Media en Cross-sectoraal.

Budget Creative Europe

Het totale subsidiebudget bedraagt € 1.46 miljard.

De onderverdeling is als volgt:

  • Onderdeel Cultuur: 31% van het budget
  • Onderdeel Media:  56% van het budget
  • Onderdeel Cross-sectoraal: 13% van het budget

Creative Europe-procedure

Er worden voortdurend oproepen geplaatst om projectvoorstellen in te dienen. Samenwerking binnen een project  met minimaal drie buitenlandse partners is bijna altijd een eis.

De oproepen zijn hier te vinden.

De informatie is gebaseerd op de bij ERAC laatst bekende gegevens. Regelmatig verwerkt ERAC de nieuwe gegevens en inzichten. Laatste update: 06-07-2016