COSME

COSME staat voor 'Competitiveness of enterprises and SMEs' en richt zich op de ontwikkeling van bedrijven, specifiek op het MKB, en beoogt:

  • versterking van het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de EU-ondernemingen, in het bijzonder van kleine en middelgrote ondernemingen
  • aanmoediging van een ondernemerscultuur

Inhoud

De specifieke doelen van het subsidieprogramma zijn:

  • verbetering van de toegang van mkb-bedrijven tot financiering (via het Europees investeringsfonds EIF) in de vorm van:
    • een eigenvermogenfaciliteit voor groei-investeringen (Equity Facility for Growth; EFG)
    • een leenfaciliteit (Loan Guarantee Facility; LGF)
  • verbetering van de toegang tot de markten in het bijzonder in de EU, maar ook op mondiaal niveau en de rest van de wereld
  • verbetering van de randvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de ondernemingen in de EU met name MKB-ondernemingen, waaronder in de toeristische sector
  • bevordering van ondernemerschap en van ondernemerschapscultuur

COSME budget

Het totale budget 2014-2020 bedraagt € 2,3 miljard.

Procedure

De financieringsvoorwaarden en de te verkrijgen bijdragen worden nader bepaald in de jaarlijkse werkprogramma's.

Aanvragen kunnen al naar gelang het onderdeel bij het Europees investeringsfonds dan wel het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME) worden ingediend.

De oproepen zijn hier te vinden.

De informatie is gebaseerd op de bij ERAC laatst bekende gegevens. Regelmatig verwerkt ERAC de nieuwe gegevens en inzichten. Laatste update: 06-07-2016