Connecting Europe Facility (CEF)

De Connecting Europe Facility (CEF) ondersteunt een efficiënte, geïntegreerde, duurzame en multimodale infrastructuur in de EU en kent de pijlers energie, digitaal en transport.

Onderdeel van CEF-transport is het Trans European Transport Network waarmee wordt beoogd de onderlinge samenhang en verbinding van het Europese transportnetwerk te versterken, bij voorkeur met duurzame technologieën. De subsidie vanuit CEF richt zich daarbij vooral op een kernnetwerk tussen de belangrijkste knooppunten in Europa. Op dit kernnetwerk zijn negen grote doorgaande routes benoemd, de zogeheten corridors.

Drie van de negen corridors van het netwerk lopen door Nederland

 • Rotterdam – Genua (Rijn-Alpen)
 • Noordzee – Oostzee
 • Noordzee – Middellandse Zee

Inhoud

Pijler 1 CEF Energie

 • Offshore grid in de Noordelijke zeeën
 • Noord-zuid elektriciteitsverbindingen in West-Europa, Centraal en Zuidoost-Europa
 • BEMIP Elektriciteit en BEMIP Gas
 • Noord-Zuid gasverbindingen in West-Europa, Centraal en Zuid-Oost Europa;
 • Zuidelijke gas corridor
 • Ontwikkeling van smart grids
 • Grensoverschrijdend koolstofdioxide netwerk (als de technologie aanwezig is)
 • Electriciteitsnetwerk

Pijler 2 CEF Digitaal

 • Snelle en hele snelle internetverbindingen
 • Pan-Europese digitale servicetools (diensten), zoals eID, eProcurement, eHealth, eJustice, Europeana, etc

Pijler 3 CEF Transport

 • Studies gericht op alle modaliteiten
 • Werken op het gebied van:
  • Rail (grensoverschrijdend, oplossen van knelpunten of projecten van algemeen belang)
  • Binnenvaartverbindingen (grensoverschrijdend, oplossen van knelpunten, of projecten van algemeen belang);
  • Verkeersmanagementsystemen (o.a. ERTMS)

In het bijzonder is daarbij aandacht voor:

 • Binnenlandse transportverbindingen naar havens en luchthavens (rail & weg)
 • Ontwikkeling van havens
 • Ontwikkeling van multi-modale platformen
 • Verminderen van vrachtlawaai
 • Vrachttransport diensten
 • Beveiligde parkeervoorzieningen op het wegen kernnet
 • ‘Motorways of the sea’
 • Grensoverschrijdende wegverbindingen

Budget

Het budget van Connecting Europe Facility bedraagt voor de periode 2014-2020  € 26 miljard voor alle EU-lidstaten samen.

CEF-Procedure

Het programma werkt met oproepen. Klik hier voor meer informatie.

De informatie is gebaseerd op de bij ERAC laatst bekende gegevens. Regelmatig verwerkt ERAC de nieuwe gegevens en inzichten. Laatste update: 06-07-2016