Regelingen

Europa heeft grote ambities op het gebied van innovatie, duurzaamheid en inzet van de werknemers van de toekomst. Om alle ambities waar te maken, spelen publieke én private partijen een essentiële rol. Zowel op lokaal als regionaal niveau. De beste ideeën kwalificeren zich voor financiële ondersteuning uit verschillende Europese programma’s zoals Horizon 2020, Interreg, EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), het Europees Sociaal Fonds (ESF), LIFE (natuur en milieu) en COSME en SME(MKB). Kans op financiering is er voor projecten die het beste scoren op impact en die innovatieve oplossingen bieden voor problemen en uitdagingen die op Europese schaal spelen.

Meer weten over regelingen?

Neem contact met ons op

Europese regelingen

Gebiedsgebonden (COROP)

<% region %>

Klik op een regio om gebiedsgebonden regelingen te bekijken.