Zaaien, groeien en oogsten – strategisch kader agrifood

De agrifood-sector is een van de krachthouders van de Europese economie. In Zuidoost-Nederland is een sterk cluster aanwezig in de gehele agrifood keten. Alle competenties zijn aanwezig in de regio Oost-Brabant en Limburg. Kansen en bedreigingen.

Bundeling van krachten

Of het nu gaat om primaire productie, de verwerking van producten of het transport naar de consument, al deze competenties zijn aanwezig in de regio Oost-Brabant en Limburg. Maar er liggen ook bedreigingen op de loer: veel ontwikkelkracht gaat verloren door overlap en concurrentie. Het strategisch versterken van de sector vraagt om een bundeling van krachten, samenwerking op programmatisch en projectmatig niveau, en het uitbalanceren van de investeringsstrategie op Zuidoost-Nederlandse schaal. De clusterorganisatie Agrifood Capital heeft, samen met haar partners, ERAC ingeschakeld om hier een strategisch kader voor te ontwikkelen.

Investeringsstrategie: zaaien, groeien, oogsten

In nauwe samenwerking met de triple helix organisaties en de provincies Noord-Brabant en Limburg hebben onze adviseurs alle lopende projecten en ambities in kaart gebracht die de grootste bijdrage kunnen leveren aan de economische kracht van de agrosector. De hieruit voortgevloeide investeringsstrategie sluit aan op de eerder gedefinieerde hoofdlijnen: ecosysteem versterking (smart food), innovatie op het snijvlak van gezondheid en voedsel (healthy food) en slim omgaan met natuurlijke hulpbronnen (sustainable food). Door de projecten te sorteren naar de juiste aandachtsgebieden en in te bedden in het huidige Europese beleid, is het gelukt om een groot deel van het portfolio onder te brengen bij verschillende subsidieprogramma’s, waaronder OP Zuid, Horizon 2020 en het Europees Sociaal Fonds. Hiermee heeft de regio Zuidoost-Nederland de zaadjes geplant die moeten gaan uitgroeien naar een rijke oogst in 2020: de ontwikkeling tot topregio op het terrein van agrifood.

De impact van ERAC

Bij het schrijven van het strategische kader Smart, Healthy and Sustainable Agrifood Zuidoost-Nederland hebben we ons gericht op onder meer de typering en kansen van de bestaande agrifood-projecten en programma’s binnen het cluster, de mogelijkheden tot een bovenregionaal projectportfolio en de bundeling van de meest kansrijke projecten voor financiering door verscheidene stimuleringsprogramma’s. In een workshop brachten we de vertegenwoordigers van de betrokken triplie helix organisaties bijeen om aanvullende keuzes en gewenste aanpassingen te bespreken. In de laatste fase werden de laatste aanpassingen doorgevoerd en presenteerden we het Strategisch Initiatief aan de opdrachtgevers. Onze adviseurs blijven ook in de uitvoering betrokken bij de projecten van Agrifood Capital.