Subsidieverlening in Oost-Nederland

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) kent in Nederland vier regionale programma’s. Bedrijven en instellingen kunnen subsidie aanvragen voor projecten die de economie in de regio structureel versterken.

Voor de regio Oost-Nederland, die de provincies Gelderland en Overijssel bestrijkt, is provincie Gelderland de aangewezen beheerautoriteit. In de subsidieperiode 2007-2013 had het operationeel programma de naam GO Gebundelde Innovatiekracht, in de periode 2014-2020 heet het kortweg OP-Oost (Operationeel Programma Oost-Nederland).

OP-Oost hoofdthema’s 

De hoofdthema’s van OP-Oost zijn innovatiestimulering en koolstofarme economie. Met deze thema’s draagt het programma bij aan de vorming van clusters en netwerken die leiden tot meer innovatiegerichte samenwerking tussen onderwijs, onderheid en ondernemers, oftewel de Triple Helix. Ook bevordert het programma de experimentele ontwikkeling van nieuwe producten, diensten, processen en toepassingen.

Dat zich in Oost-Nederland inderdaad veel innovatiekracht bevindt, blijkt uit het feit dat in 2015 al 240 projectideeën konden worden gesubsidieerd. Variërend van de ontwikkeling van een milieuvriendelijk alternatief voor regulier asfalt tot een medisch zorgconcept voor chronisch zieken en ouderen.

De impact van ERAC

Provincie Gelderland kiest er al meerdere programmaperiodes op rij voor, om diverse specialismen in de uitvoering uit te besteden aan ERAC. Wij bewaken onder meer de inhoud van het Operationeel Programma, zijn betrokken bij de selectie van kansrijke projecten en zorgen voor een rechtmatige financiële verdeling en verantwoording van middelen. De inzet van ons gedetacheerde team loopt uiteen van financieel beheer, communicatie en juridisch advies tot het inhoudelijke programmamanagement. De impact op de economische kracht in de regio is aanzienlijk. In de programmaperiode 2007-2013 werden ruim 670 start-ups en 2400 MKB-bedrijven ondersteund, 280 nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en kennisinstellingen tot stand gebracht en 3.500 fulltime banen gecreëerd.