Regioplan Amsterdam ‘Werk maken van talent!’

In de Metropoolregio Amsterdam hebben bedrijven, scholen en overheden de handen ineen geslagen om werkgevers en werkzoekenden bij elkaar te brengen. Met het regioplan ‘Werk maken van Talent’ richten de partners zich op het opleiden, om- en bijscholen van jong talent voor banen in kansrijke sectoren.

Samenwerkingspartners

Elf concrete maatregelen zorgen voor meetbare resultaten. De samenwerkingspartners bekostigen het plan uit eigen middelen en met subsidie van het Agentschap SZW. Amsterdam Economic Board is penvoerder voor het hele regioplan. Voor de verantwoording van de subsidie is transparante documentatie van de relatie tussen resultaten, kosten, activiteiten en deelnemers cruciaal.

Klaar voor de arbeidsmarkt

Honderden bedrijven komen door middel van activiteiten en projecten in aanraking met potentiële werknemers, en andersom. Een voorbeeld is de maatregel Brug Onderwijs-Arbeidsmarkt, waarbij jongeren vouchers kunnen inwisselen voor stages, om- of bijscholing of een startersbeurs en begeleiding krijgen. Het regioplan loopt tot september 2017. In die tijd moeten circa 9.000 werkzoekenden en jongeren klaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Impact van ERAC

ERAC heeft de opzet van het Regioplan aangescherpt zodat voor alle partners duidelijk is hoe het takenpakket eruit ziet, wie waar verantwoordelijk voor is en welke kosten waarmee zijn gemoeid. Hierdoor kan een goed beheer worden gevoerd over de financiering. De regeling stelt hoge en gedetailleerde eisen aan de kostenregistratie én aan de deelnemersregistratie. Onze adviseurs ondersteunen zowel de AEB als de samenwerkingspartners en uitvoerende partijen bij hun projectadministratie met op maat ingerichte formats en hands-on verbetermaatregelen. Daarnaast zijn onze adviseurs voor alle projectpartners beschikbaar voor vragen, aanvullende capaciteiten en/of specifieke expertise.