'Orchestrating Smart Charging in mass Deployment' binnen het Electric Mobility Europe programme

Hoe creëer je een slim laadsysteem voor elektrische voertuigen, waarbij de elektriciteitsbehoefte van gebruikers en de capaciteit van (regionale) netbeheerders en het aanbod van energieleveranciers optimaal op elkaar zijn afgestemd? Die vraag staat centraal bij een onderzoeksproject dat onder leiding van ElaadNL wordt uitgevoerd. Het project komt tot stand na een succesvolle aanvraag bij het Electric Mobility Europe-programma.

ElaadNL, een gezamenlijk initiatief van netbeheerders, is het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van slimme laadinfrastructuur in Nederland. Het aantal elektrische voertuigen neemt toe en dat heeft gevolgen voor het elektriciteitsnet. Het is de uitdaging om ervoor te zorgen dat de beschikbare capaciteit op een slimme manier wordt benut zodat aan de energievraag van alle gebruikers kan worden voldaan, zonder dat het net ingrijpend hoeft te worden aangepast.

Uitdaging

Netbeheerders richten zich onder meer op slim opladen. Het project ‘Orchestrating Smart Charging in mass Deployment’ (OSCD) speelt daar op in. ElaadNL werkt voor dit project samen met de TU Delft, het Oostenrijks instituut voor technologie AIT en de bedrijven EBG-Compleo uit Duitsland en Driivz uit Israël, die gespecialiseerd zijn in laadinfrastructuur. Bij het project staat de vraag centraal hoe de elektriciteitsbehoefte van klanten optimaal kan worden afgestemd op de eisen waaraan landelijk netbeheerder Tennet moet voldoen om de zogeheten frequentie van het net op een stabiel niveau te houden, de capaciteit van regionale netbeheerders en het aanbod van elektriciteitsleveranciers.

“Als iedereen om 18.00 uur thuiskomt en de stekker in het stopcontact doet om de elektrische auto op te laden dan vergt dat veel capaciteit”, zegt Arjan Wargers, manager research en innovatie bij ElaadNL. “En als er in een bepaalde wijk of straat vier of vijf elektrische auto’s bij komen, dan heeft de regionale netbeheerder op die plek wellicht een uitdaging om mee om te gaan, mede afhankelijk van de huidige belasting van het bestaande netwerk. We zoeken continu naar oplossingen voor die uitdagingen.”

Smart Charging

Het antwoord wordt gezocht in Smart Charging. Oftewel: het moment van laden en de oplaadsnelheid afstemmen op onder meer beschikbaarheid van capaciteit en elektriciteit, de behoefte van andere gebruikers en het moment dat de automobilist zijn auto weer nodig heeft. “Iemand die bijvoorbeeld om 18.00 uur thuiskomt kan via een energiemanagementsysteem aangeven waar hij de volgende ochtend heen moet en op welk tijdstip hij weg wil. Tegelijkertijd weten we wat andere gebruikers van het net vragen, wat Tennet wil en wat regionale netbeheerders aankunnen. Op basis van al die informatie kan een optimaal laadprofiel worden samengesteld waarbij enerzijds slim gebruik wordt gemaakt van de capaciteit van het net en anderzijds elektrische auto’s probleemloos kunnen worden opgeladen, zodat de automobilist de volgende ochtend weer op weg kan.” Het project is vorig jaar begonnen en duurt tot 2020. “Aan het eind van het traject willen we slimme laadpalen voor zowel het publieke als private domein hebben ontwikkeld”, zegt Wargers.

Kennisuitwisseling

Het OSCD-project wordt met steun van Electric Mobility Europe uitgevoerd. Dat is een samenwerkingsverband van 19 Europese, nationale en regionale overheidsorganisaties en daaraan gerelateerde (kennis)instellingen die als doel hebben om e-mobility in Europa te bevorderen. Een van de doelen van Electric Mobility Europe is het stimuleren van uitwisseling van kennis en ideeën tussen overheidsorganisaties, industrie en academische wereld uit verschillende landen. Zo zijn bij het OSCD-project partijen uit Nederland, Oostenrijk, Duitsland en Israël betrokken.

De impact van ERAC

ERAC is betrokken bij zowel de projectaanvraag als het management van het OSCD-project. “Het bijzondere aan dit project is dat we te maken hebben met Europese en nationale entiteiten”, zegt Arjan Wargers. “Dat maakt het traject van aanvraag en verantwoording complexer. In ERAC hebben we een partij die daar veel ervaring mee heeft en beschikt over kennis van zaken om ons daar goed bij te helpen, zodat wij ons op de inhoud kunnen richten.”