Midterm review Interreg IVB-programma Central Europe 2007-2013

Het Europese financieringsprogramma Interreg Central Europe beoogt de samenwerking tussen overheden en het bedrijfsleven in negen Centraal-Europese landen te bevorderen en de economische verschillen tussen de regio’s te verkleinen.

Tussentijdse analyse

Het programmagebied omvat Oostenrijk, Kroatië, Tsjechië, Duitsland, Hongarije, Italië, Polen, Slowakije en Slovenië en de stad Wenen in Oostenrijk is door de negen betrokken lidstaten aangewezen als beheersautoriteit van het programma. Het Department for European Affairs in Wenen vroeg ERAC om een midterm review: een tussentijdse analyse van de voortgang van het programma op de doelstellingen en een objectieve beschouwing op de daarvoor gesubsidieerde projecten. Ook was de Managing Autorithy zeer geïnteresseerd in onze visie op de kwaliteit van het programmabeheer en de eigen processen. Daarnaast had zij, in aanloop op de volgende programmaperiode, behoefte aan een vooruitblik op de aansluiting van Central Europe op de Europese beleidslijnen voor 2014-2020.

Europese agenda

In 2011 en 2012 heeft ERAC, in samenwerking met het Italiaanse adviesbureau Soges S.p.A., een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van het Interreg-programma Central Europe. Volgens de analyse scoort het programma goed op de criteria. Het programma kent soepele processen; projectsubsidies worden nauwgezet en volgens de regels verantwoord en de gesteunde projecten dragen al in grote mate bij aan de Europese agenda voor 2020.

Bekijk meer informatie op Interreg Central Europe.