Limburg investeert in Public Affairs Platform

De Provincie Limburg gelooft in de kracht van samenwerking. Door een strategisch netwerk te creëren van stakeholders die werken aan economische ontwikkeling in de regio, wil de provincie gezamenlijk optrekken op relevante lobby-onderwerpen.

Om dit doel te bereiken is in 2014 het Public Affairs Platform opgezet. Tien belangrijke Limburgse actoren uit de triple helix, waaronder Universiteit Maastricht, verschillende gemeenten en chemieconcern DSM, sloten zich hierbij aan.

Klankbord

In de opstartfase van het Public Affairs Platform vormden zich werkgroepen rond drie lobby-dossiers: grensoverschrijdende samenwerking, fysieke verbindingen en de regionaal-economische agenda. De tweede fase stond in het teken van het creëren van meerwaarde door het opstellen van een strategisch plan en het bepalen van deelstappen, communicatie- en proceslijnen. ERAC had hierbij een rol als klankbord voor lead partner Provincie Limburg. Jacqueline de Groot, EU-lobbyist voor de provincie: “Door zijn operationele bagage op het gebied van regionale samenwerkingsprojecten, Europese programma’s en instrumenten, konden we met onze klankbordadviseur snel tot besluiten komen.”

Vruchtbare bodem voor samenwerking

Het Public Affairs Platform bleek een vruchtbare bodem voor samenwerking: in twee jaar tijd is het aantal aangesloten organisaties en lobbyisten gegroeid tot ruim tachtig. “Het platform heeft een denkproces in gang gezet”, aldus De Groot. “Ook los van de werkgroepen komen nu wisselende gelegenheidscoalities tot stand door agenda’s naast elkaar te leggen. De toegevoegde waard zit in de totaliteit van het netwerk. Samen staan we sterk in Brussel en Den Haag.”

De impact van ERAC

Als klankbordadviseur brengen wij kennis en ervaring in op het gebied van Public Affairs, specifiek afgestemd op de doelstellingen van de Provincie Limburg. Wij hebben onder meer ondersteund bij het structureren van de ambities en doelstellingen en dit tot een projectmatige aanpak gebracht. Daarnaast organiseerden en modereerden we enkele netwerkbijeenkomsten.