Lidstaten samen opgewassen tegen overstromingen

Begin 2014 kwam door overstromingen in het Engelse graafschap Somerset County een gebied van 65 vierkante kilometer onder water te staan. Door de klimaatverandering neemt het risico op dit soort overstromingen toe.

De voorspellingen zijn dat er meer en meer regen zal vallen waardoor de voedingsrijke, losse toplaag van de bodem wegspoelt en er een verhoogd risico is op zowel overstromingen als overmatige droogte. Een probleem dat niet alleen de inwoners van de in het kustgebied gelegen dorpjes treft, maar ook de agrariërs: op de ene plaats verschraalt de landbouwgrond, elders dreigen oogsten te mislukken doordat het water niet weg kan. Deze situatie is niet uniek voor Engeland. De kustgebieden aan de andere kant van de Noordzee en het Kanaal hebben weliswaar andere geografische kenmerken, maar kampen ook met overstromingen en erosie. Elk gebied heeft hiervoor een eigen specifieke aanpak, met bijbehorende sterke en zwakke punten. Daarom heeft Somerset County over de territoriale grenzen heen gereikt naar Frankrijk, België en Nederland. Uit deze landen hebben twaalf regionale partners uit het watermanagement, de agrarische sector en natuurbeheer hun krachten gebundeld in het Triple C consortium. Het doel: door middel van pilots  komen tot slimme maatregelen waarmee de regio’s voorbereid zijn op de extremen die de klimaatverandering met zich meebrengt. Tot de deelnemende partners behoren onder meer waterschap Brabantse Delta en Provincie Antwerpen.

Hybride aanpak

In een grensoverschrijdend project kunnen de verschillende oplossingen worden gecombineerd tot een hybride, kosteneffectieve aanpak. De samenwerking tussen watermanagers en landeigenaren speelt daarin een sleutelrol. Steve Dury, projectmanager bij Somerset County Council en initiator van Triple C: “Een deel van de oplossing kan bijvoorbeeld liggen in de momenten waarop het land bewerkt wordt. Wanneer je in een natte periode veel met tractoren over de aarde rijdt, klinkt deze in en kan het water niet weg. Ook zouden er op landbouwgrond meer opslagputten gegraven kunnen worden. De bestaande natuurlijke poelen worden nu alleen gebruikt voor irrigatie in de zomer; door het water hieruit op een gecontroleerde manier te beheren, kan de opslagcapaciteit op de juiste momenten worden verhoogd. De boeren beseffen nu niet altijd hoe groot hun invloed is op het tegengaan van overstromingen. Een goede  communicatie tussen waterschappen en de agrarisch sector is daarom van groot belang.”

De impact van ERAC

Om het project te financieren werd ingezet op subsidie vanuit Interreg 2 Zeeën 2014-2020. Steve Dury schakelde ERAC in om de vele ideeën vanuit de partners af te stemmen op de programmastrategie van Interreg. Hiertoe hebben de adviseurs een aantal brainstormsessies geleid, de ideeën gestructureerd, in deelprojecten opgedeeld en het totale projectdesign opgezet.

Na goedkeuring van de concept note is bovendien een budget breakdown opgesteld waarin alle geplande activiteiten zijn uitgesplitst en doorgerekend. De volledige subsidieaanvraag is inmiddels ingediend. “Ik kende ERAC al van eerdere Europese projecten en heb goede ervaringen met hun kennis van Europees gefinancierde programma’s”, aldus Dury. “Bij dit soort omvangrijke projecten met veel verschillende belanghebbenden zijn professionele, competente consultants goud waard. Ik zal bij komende projecten zeker weer van hun diensten gebruikmaken.”