Leerlingen ontplooien zich dankzij Europees Sociaal Fonds

Duizenden leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen bij De Onderwijsspecialisten, hebben de afgelopen jaren extra hulp gekregen bij het vinden van de juiste vervolgopleiding of baan. Dat kon door een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie. De inzet van aanvullende middelen leidde soms tot verrassende resultaten.

De Onderwijsspecialisten verzorgt (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) aan leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben omdat zij bijvoorbeeld moeilijk kunnen leren, chronisch ziek zijn of een lichamelijke of meervoudige beperking hebben. De Onderwijsspecialisten bestaat uit 26 scholen voor speciaal onderwijs, waarvan 15 vso-scholen, en is actief in grote delen van de provincie Gelderland.

“Wij begeleiden leerlingen naar een vervolgopleiding, werk of dagbesteding”, zegt Richard Brenkman, arbeidsdeskundige bij De Onderwijsspecialisten. “Ons doel is hen zo goed mogelijk voor te bereiden op een zelfstandige toekomst en de kwaliteit en het ontwikkelpotentieel van een leerling in beeld te brengen. Dat betekent dat opleiden bij ons niet ophoudt bij de schooldeuren.”

Europees Sociaal Fonds

Dankzij het Europees Sociaal Fonds (ESF) van de Europese Unie kan De Onderwijsspecialisten leerlingen iets extra’s bieden. Het geld uit het ESF is bedoeld om leerlingen te ondersteunen naar bijvoorbeeld werk of een vervolgopleiding. “Wij ontvangen uit het ESF tussen de 500.000 en 1 miljoen euro per jaar”, zegt Niels Vos, directeur bedrijfsvoering. “Dat is 1% van onze exploitatiesom. Die extra middelen zijn ontzettend waardevol.”

Brenkman noemt als voorbeeld een leerling die dankzij de extra steun zijn droom waar kan maken. “Deze jongen, die een indicatie voor de sociale werkvoorziening had, wilde altijd iets met treinen doen. Toen hebben we een stage ingezet bij de NS. Op zijn eerste dag mocht hij meekijken in de cockpit. De machinist hoefde hem echter niets uit te leggen over alle knopjes. De leerling had thuis een simulator en wist het allemaal al. Mede naar aanleiding van de goed verlopen stage bij de NS is hij een mbo-opleiding gaan doen, gericht op logistiek. Daar heeft hij onder andere zijn groot rijbewijs gehaald, waarna hij als buschauffeur aan de slag is gegaan. En recent is hij zelfs begonnen met een opleiding voor treinmachinist.”

Maatwerk

Brenkman kent nog een voorbeeld. “Een leerling van ons liep stage bij de Gasunie. Hij hield met een boenmachine het magazijn schoon. Het viel zijn stagebegeleider op dat hij dat zo netjes en nauwkeurig deed en vaardig was met het apparaat. Toen is hij buiten met hem aan de slag gegaan met een vorkheftruck. Daar bleek hij ook aanleg voor te hebben. We hebben de leerling vervolgens geholpen met het halen van zijn VCA (veiligheidspapieren) en de theorie om een vorkheftruck te mogen besturen. Nu is hij in dienst bij de Gasunie en laadt en lost hij vrachtwagens. Zo zie je dat het van twee kanten komt: als wij extra investeren in een leerling, is een bedrijf ook bereid er tijd en energie in te stoppen.”

Soortgelijke samenwerkingen tussen school en werkveld zijn ook gerealiseerd in horeca, detailhandel, techniek en zorg. “Jaarlijks kunnen 300 à 350 leerlingen dankzij het ESF-geld profiteren van extra ondersteuning”, zegt Vos. “Het zijn allemaal individuele maatwerktrajecten. We maken er al zeker tien jaar gebruik van, dus dat zijn zeker 3000 tot 3500 leerlingen.”

ESF 2021-2027

Het budget voor de huidige programmaperiode (2014-2020) van het ESF is echter al op. Scholen kunnen pas in 2021 weer aanspraak maken op aanvullende ondersteuning. Dan treedt de programmaperiode 2021-2027 in werking. De Tweede Kamer heeft onlangs besloten 17 miljoen euro uit te trekken om de periode tot 2021 enigszins te overbruggen en te voorkomen dat projecten stagneren. “Daar zijn we blij mee”, zegt Vos. “Het helpt leerlingen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.”

Meer weten?

Kijk dan op: Creëer als arbeidsmarktregio impact met de impuls van € 17 miljoen!

De impact van ERAC

Adviseurs Marianna Makowiecka en Eefje Nillesen helpen De Onderwijsspecialisten reeds negen jaar bij de uitvoering van ESF-projecten. “Ze begeleiden en ontzorgen ons naar tevredenheid bij het verwerven van subsidies en bij de verantwoording”, zegt Niels Vos. “Het is cruciaal dat adviseurs kennis hebben van de organisatie én proactief zoeken naar kansen. Wij zijn als onderwijsprofessionals uiteraard vooral gericht op het onderwijs en verwachten van onze partners dat zij alert zijn op de kansen die voorbijkomen.”