Innovatieprogramma voor de Brabantse agrofood

De Brabantse Agrofood-sector is een grote speler: op weinig plaatsen in de wereld is de keten van ‘grond tot mond’ zo compact vertegenwoordigd als in deze regio. De sector staat echter onder druk door ontwikkelingen op mondiale én regionale schaal.

In de Agrofood-sectoris er sprake van toenemende concurrentie, veranderende consumentenbehoeften, schaarste, milieu- en omgevingsdruk. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk om te schakelen naar een meer vitale, duurzame en maatschappelijk gewaardeerde sector. Een opgave waar de gehele keten zich voor gesteld ziet. Van toeleveranciers tot verwerkende industrie, en van de logistieke sector tot retail. Ook in samenwerking met aanverwante sectoren zoals Health en Biobased Economy. 

Vernieuwing

De Provincie Noord-Brabant investeert samen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) in een Innovatieprogramma Agrofood 2020. Dit stimuleringsprogramma is gericht op het vernieuwingsproces bij bedrijven in de Brabantse agrofood. ERAC heeft als adviseur bijgedragen aan de totstandkoming van het programma. Door een brug te slaan naar de nationale agenda van het Topsectorenbeleid en andere relevante subsidieprogramma’s, krijgen kansrijke ambities een extra stimulans.

Innovatieprogramma Agrofood 2020

Proeftuinen

In het Innovatieprogramma Agrofood 2020 vinden overheid, BOM, Triple Helix-organisaties en bedrijven en kennisinstellingen elkaar. Onder andere in  zogenaamde proeftuinen: testlocaties waarvoor de middelen deels gefinancierd worden vanuit de Provincie. Er wordt  bijvoorbeeld geëxperimenteerd met gps-gebaseerde precisielandbouw, nieuwe marktconcepten, het verwaarden van reststromen en de inzet van biobased materialen. Het uiteindelijke doel is om Brabant structureel tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio van Europa te maken.