Fokker Aerostructures: wereldklasse in composieten

Fokker Aerostructures in Hoogeveen is een van de grootste werkgevers van Drenthe en een belangrijke innovator en bron van kennisontwikkeling voor de regio. Dit gegeven leidde tot de opzet van een grootschalig, regionaal innovatieprogramma: WCCS.

World Class Composites Solutions

Het World Class Composites Solutions (WCCS) programma is gericht op het ontwikkelen van lichtgewicht composietoplossingen. Fokker en haar partners investeren tot het jaar 2020 ruim 12 miljoen euro in dit programma. De provincie Drenthe en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) dragen ruim 6 miljoen euro bij.

Het belangrijkste doel voor Fokker is concurrerend en winstgevend te blijven in de wereldwijde concurrentiestrijd. Dat doel kan echter goed worden verenigd, en misschien zelfs alleen worden gehaald, wanneer dit wordt verbonden aan een sterk regionaal innovatie-ecosysteem. Een ecosysteem waarvoor de zaadjes zijn geplant, maar dat nog aan het begin van haar ontwikkeling staat. Het WCCS-programma dient beide doelen: innovaties die het mogelijk maken om de wereldwijde concurrentieslag te winnen én samenwerkingen die het begin van een ecosysteem vormen. Dat ecosysteem gaat verder dan Fokker en heeft een sterke verbondenheid met high tech oplossingen en slimme materialen in de regio Noord-Nederland. Rob Goossens, directeur van Fokker: “R&D zit in ons DNA. De afgelopen jaren is Fokker enorm gegroeid en hebben we honderden nieuwe banen in het Noorden gecreëerd. Die positie is bereikt door het delen en ontwikkelen van kennis en technologieën met partners, kennisinstituten en klanten, ondersteund door een actieve overheid.”

Aanjager van innovatie

Door de ambities van grote bedrijven, mkb, kennisinstellingen én overheid bij elkaar te brengen is een programma ontstaan dat de komende jaren innovatie in Noord-Nederland, en specifiek in Drenthe aanjaagt. Voorzichtige schattingen komen uit op meer dan 100 banen in de techniek, op MBO, HBO en WO-niveau. Maar belangrijker nog is dat de eerste stappen zijn gezet naar een ecosysteem dat resultaten gaat opleveren die verder strekken dan dit project. Men heeft elkaar gevonden en zich aan elkaar verbonden. Juist dat zorgt er voor dat er een duurzame economische impact uitgaat van dit project.

De impact van ERAC

ERAC is ruim twee jaar lang betrokken geweest bij het opzetten van het WCCS-programma. Fokker had zeer innovatieve plannen en de provincie Drenthe wilde deze onder voorwaarden financieel mogelijk maken. De rol van ERAC is divers geweest. We hebben de ideeën gekanaliseerd en vormgegeven in een tweeledig programma: enerzijds zijn de technisch-inhoudelijke werkpakketten gedefinieerd en hebben we Fokker ondersteund bij het scherp stellen van inhoud en financiën. Anderzijds hebben we, samen met de WCCS-partners, inhoud gegeven aan de versterking van het ecosysteem. Daarnaast heeft ERAC gedurende het hele proces geadviseerd in de communicatie tussen Fokker en provincie, en later SNN.