Economic Board Groningen

Ondernemersfonds voor economische versterking in het aardbevingsgebied

Noord-Groningen wordt, mede door de negatieve gevolgen van de aardgaswinning, geplaagd door vergrijzing en krimp. Het is echter ook een regio met kansen en mogelijkheden.

Door de provincie Groningen en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is er € 97,5 miljoen uitgetrokken om de economie in het gebied een nieuwe impuls te geven. De Economic Board Groningen (EBG) moet ervoor zorgen dat dit bedrag op een verantwoorde en constructieve manier wordt besteed. De EBG focust zich op de ontwikkeling van verschillende sectoren, waaronder de bouw, chemie, ICT en toerisme & recreatie: stuk voor stuk kansrijke sectoren die kunnen profiteren van een verhoogde bedrijvigheid in de regio. Eén van de terreinen waar EBG zich op toelegt, is het versterken van het financieringsklimaat. Hiertoe wordt een revolverend Ondernemersfonds opgericht waarvan de middelen, ter waarde van 40 miljoen euro, bestemd zijn om uit te lenen. Door aflossing vloeien deze middelen uiteindelijk weer terug in het fonds. Het idee dat is dat de beoogde economische groei zo niet alleen zichzelf in stand houdt, maar dat er een opgaande spiraal in beweging gebracht wordt waarin het fonds fungeert als motor.

Businessplannen

De eerste inspanningen van Economic Board Groningen beginnen hun vruchten af te werken. Steeds meer ondernemers weten de weg naar EBG te vinden om hun businessplannen te realiseren. Van de werkzoekende chauffeur die met een lening een eigen transportbedrijf kon starten, tot het innovatieve Detact Diagnostics. Dit bedrijf uit Delfzijl ontwikkelde een methode waarmee binnen dertig seconden kan worden aangetoond of er zich op bijvoorbeeld operatietafels sporen van (ziekenhuis)bacteriën bevinden. Dankzij de financiering door EBG vindt deze innovatieve methode versneld de weg naar de internationale markt. Hoe meer van deze individuele succesverhalen in de komende jaren opgetekend kunnen worden, hoe breder de basis wordt voor een sterk en stabiel ondernemersklimaat in de regio Noord-Groningen.

Download hier het EGB Jaarplan 2017.

Download hier de EBG Monitor Noord-Groningen 2016.

De impact van ERAC

Bij het structureren van het Ondernemersfonds is EBG ondersteund door Mayko Slinkman en Luc van Aart, adviseurs bij ERAC. Luc van Aart: “Zaken die bedacht en ingericht moesten worden, waren zowel van inhoudelijke als van organisatorische aard.  Welke bedrijven en initiatieven kunnen worden ondersteund, met welk bedrag, onder welke voorwaarden en hoe wordt dat geregeld?

Om aan te sluiten bij de latente behoefte, hebben we parallel aan dit traject een marktonderzoek verricht onder het Noord-Groningse midden- en kleinbedrijf.” Ook dacht ERAC mee over andere faciliteiten waarmee via partners zoals Kredietunies en NOM geld vrijgemaakt kon worden om snel te ontwikkelen initiatieven mee te financieren. Een voorbeeld hiervan is de voucherregeling; deze maakt het ondernemers gemakkelijker om bij het schrijven van hun financieringsaanvraag hulp in te roepen van een zelfgekozen adviseur.

Peter Arnold Jellema, financieel directeur van EBG, is te spreken over de procesdeskundigheid van de adviseurs. “Ze zijn strategisch sterk en hebben een directe benadering waarmee we veel zaken snel van de grond hebben kunnen krijgen. ERAC heeft tijdens het proces diverse ‘best practices’ uit andere opdrachten met ons gedeeld. Hierdoor konden we onze initiatieven aanscherpen en passend maken voor onze situatie.”