Partners

ERAC gelooft in de kracht van samenwerking. We hebben ons verbonden met partijen die onze expertise completeren en waarmee we, in synergie, een nog beter resultaat neerzetten.
 

aedes

Aedes vereniging van woningcorporaties

Sinds 2012 werkt ERAC samen met Aedes. Samen met ERAC gaat Aedes Europese subsidiekansen voor corporaties signaleren. Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties en maakt zich sterk voor optimale omstandigheden waaronder corporaties hun werk kunnen doen. Daarom behartigt Aedes de belangen van woningcorporaties in onder andere Den Haag en Brussel.

Voor meer informatie zie de website van Aedes vereniging van woningcorporaties.


CIMBY

CIMBY

Goede ideeën zijn vaak dichterbij dan je denkt: CIMBY (Certainly In My Backyard) is een methodiek waarmee ondernemers en organisaties nieuwe ideeën en product-marktcombinaties kunnen ontwikkelen. Door vanuit verschillende invalshoeken met ‘inbassadeurs’ uit het eigen netwerk te brainstormen, worden verrassende en bruikbare ideeën geboren. De CIMBY-aanpak is een initiatief van Wiet van Meel (Pontifax), Mayko Slinkman (ERAC) en Lonieke de Ruiter (Lonieke.nl).

Voor meer informatie zie de website van CIMBY.


Ctrl consultancy

Ctrl consultancy

Ctrl is expert in onder meer het opstellen van ESF-aanvragen en het beheren van de projecten die door het Ministerie van SZW zijn goedgekeurd. Ctrl ondersteunt ERAC in haar dienstverlening aan diverse gemeenten en scholen.

Voor meer informatie zie de website van Ctrl consultancy.


EIFFEL

EIFFEL

Sinds 2008 werkt ERAC samen met EIFFEL in de dienstverlening voor provincie Gelderland. EIFFEL vult ERAC aan op het gebied van subsidieverlening met de inzet van juridische specialisten. Zakelijk dienstverlener EIFFEL levert sinds 1992 integrale, projectmatige en interim oplossingen voor juridische, financiële en procesmatige vraagstukken.

Voor meer informatie zie de website van EIFFEL.


Energy Valley

Energy Valley

Stichting Energy Valley zet zich met bedrijven, kennisinstellingen en overheden in om marktkansen op het gebied van schone en innovatieve energie te realiseren. Dit doen ze in Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland. ERAC is lid van het Energy Valley Platform, een van de leidende innovatieclusters in de EU. Het Energy Valley Platform brengt kennis en kunde op verschillende gebieden van duurzame energie via een netwerk bij elkaar.

Voor meer informatie zie de website van Energy Valley.


ESF-Vraagbak

ESF-Vraagbaak

ESF-Vraagbaak is een samenwerkingsverband van ERAC, Baker Tilly Berk, EU-Advice en Stachanov. Een totaaloplossing voor ESF-beleid, afstemming in de regio, aanvraag, administratie en verantwoording. ESF-Vraagbaak is gespecialiseerd in de organisatieontwikkeling die nodig is voor Europees beleid en Europese subsidies.

Voor meer informatie zie de website van ESF-Vraagbaak.


Experts Evaluators Network

Experts Evaluators Network

Het doel van dit netwerk van deskundigen is het onderzoeken, analyseren en evalueren van de fysieke en financiële prestaties van de operationele programma's in de lidstaten.

Voor meer informatie zie de website van Experts Evaluators Network.


The Hague Security Delta (HSD)

The Hague Security Delta (HSD)

ERAC is kennispartner van HSD, het grootste ‘ security cluster’ van Europa. In dit Nederlandse cluster, met belangrijke regionale hubs in Den Haag, Twente en Brabant, werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan innovatie en kennis op het gebied van cyber security, nationale en stedelijke veiligheid, bescherming van kritische infrastructuur en forensisch onderzoek. Ze delen een gemeenschappelijk doel: meer bedrijvigheid, meer banen en een veilige wereld. Voor meer informatie zie de website van HSD.

Voor meer informatie zie de website van The Hague Security Delta.


KPC

KPC

KPC is sterk in het verbeteren van het rendement van onderwijsinstellingen. Naast deze inhoudelijke rol ontstond behoefte aan ondersteuning op de ESF-regeling.

Voor meer informatie zie de website van KPC Groep.


Luanda Jinja

Luanda Jinja

Stichting Luanda Jinja is het goede doel waaraan ERAC zich vanaf 2010 heeft verbonden, zowel financieel als in de rol van adviseur. Luanda Jinja voert projecten uit die door eigen vrijwilligers in ontwikkelingslanden van verschillende continenten worden voorgedragen. Projecten die net als ERAC te maken hebben met regionale en lokale ontwikkeling, maar dan op een heel ander ontwikkelings- en welvaartsniveau.

Voor meer informatie zie de website van Luanda Jinja.


Pontifax

Pontifax

Pontifax is het adviesbureau van Wiet van Meel. Pontifax ondersteunt, faciliteert en neemt al zo'n 30 jaar (internationale) duurzame initiatieven. Pontifax creëert draagvlak voor projecten en brengt hierin mensen samen uit allerlei sectoren, overheden en instellingen. De samenwerking met ERAC is veelzijdig (het verduurzamingsmodel Pontifax is mede dankzij ERAC verfilmd). Zowel voor overheden als bedrijfsleven. De samenwerking richt zich naast Nederland ook op Vlaanderen.

Voor meer informatie zie de website van Pontifax.


Smart Industry

Smart Industry

Als Smart Industry Ambassadeur is ERAC actief betrokken bij de belangrijkste bovenregionale strategische agenda’s, organiseren we samenwerking binnen Smart Industry consortia en zitten we dicht op de Fieldlabs. ERAC’ers werken aan thema’s als condition based maintenance, digitalisering van processen, multi-inzetbaar 3D printen, Factories of the Future en Smart Food. Het is onze ambitie om Smart Industry naar een hoger niveau te tillen en daarmee bij te dragen aan een toekomstbestendig Nederlands productieklimaat. Voor meer informatie zie de website van Smart Industry.

Voor meer informatie zie de website van Smart Industry.


Soges

Soges

Sinds 2004 werkt ERAC bij internationale opdrachten nauw samen met het Italiaanse SOGES. Deze adviesgroep uit Turijn is net als ERAC gespecialiseerd in regionale ontwikkeling en EU-fondsen. De samenwerking betreft internationale studies, evaluaties en onderzoeken voor Interreg B-programma’s, de directie regionaal beleid van het Europees Parlement en het INTERACT-programma.

Voor meer informatie zie de website van Soges.


TKI Wind op Zee

TKI Wind op Zee

Het consortium TKI Wind op Zee (TKI-WoZ) hoort bij de Topsector Energie en faciliteert Triple-Helix organisaties op het gebied van onderzoek, innovatie en implementatie voor wind op zee. Als innovatiemakelaar helpt ERAC MKB-ondernemers bij het marktrijp maken van innovaties, bijvoorbeeld door begeleiding bij het schrijven van de business cases en het opzetten van partnerships.

Voor meer informatie zie de website van TKI Wind op Zee.


Wilt u ook ERAC-partner worden?

Meld u aan