Over ERAC

European and Regional Affairs Consultants

ERAC (European and Regional Affairs Consultants) heeft als adviesbureau ruim vijfentwintig jaar ervaring in het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren en beoordelen van vaak complexe samenwerkingsprojecten. Als consultancybureau is ERAC in staat innovatieve concepten te verkennen en creatieve ideeën om te zetten in commerciële successen, wetenschappelijke vooruitgang en duurzaam partnership. Onze expertise wordt vaak gevraagd bij ontwikkelingen met economisch en maatschappelijk belang. Waarbij wij partijen adviseren en ondersteunen in de Triple Helix.

We brengen partijen samen en helpen u de financieringsmogelijkheden te benutten die geboden worden vanuit onder meer Europa.

Wij zijn onder meer werkzaam in:

  • Agriculture
  • Arbeidsmarkt
  • Duurzaamheid
  • Energie
  • Innovatie
  • Leisure
  • Life Sciences & Healthcare
  • Mobiliteit
  • Smart Industry
  • Stedelijke Ontwikkeling

Onze missie

De kern van onze missie is regionale ontwikkeling in de Europese context. ERAC adviseert en begeleidt overheden, kennisinstellingen en bedrijven bij het realiseren van hun economische en maatschappelijke doelen.

Onze visie: ontwikkelen + interactie = impact

Wij werken aan ontwikkeling met impact op de samenleving. Impact die vaak begint met een innovatief idee en waar kennis, kunde en middelen van verschillende partijen nodig zijn om gerealiseerd te kunnen worden. Door het scheppen van de juiste (rand)voorwaarden, het vinden van de juiste projectpartners en het aanboren van de juiste bronnen helpen wij bij dit proces. Zo kunt u zich richten op ontwikkeling en interactie, waarbij het resultaat meer is dan de som der delen: échte impact!

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Passie voor de wereld om ons heen!

Ons werk is ambities helpen waarmaken. Meehelpen projecten te realiseren zoals bijvoorbeeld onderzoekscentra of mede-initiator te zijn van internationale samenwerking. Niet op afstand, maar als betrokken, gepassioneerde partner. Ons oog voor maatschappelijk belang gaat echter verder dan onze opdrachten alleen.

Duurzame en eerlijke wereld

Als inspiratie dient MVO Nederland. Deze organisatie gelooft in de kracht van bedrijven om bij te dragen aan een duurzame en eerlijke wereld. In de visie van MVO Nederland en de onze spelen bedrijven een sleutelrol bij het realiseren van weerbare en gelukkige mensen (people), een rijke natuur (planet) en een gezonde economie (profit).

Onze verantwoordelijkheden

Omdat onze missie is het samenbrengen van partijen en samen verandering tot stand te brengen. Houden we als organisatie rekening met de betekenis van ERAC voor de wereld om ons heen en denken na over onze verantwoordelijkheden die verder gaan dan financieel gewin. Daarbij horen zaken als zorgen voor een minimale milieubelasting door het gebruik van papier te beperken, het verlagen van het energieverbruik of de keuze voor leaseauto’s en het gebruik ervan.

Wij investeren veel in Social Return. Onder andere samen met Werkplaats Brabant uit Breda. Werkplaats Brabant is een sociaal ondernemersplatform voor het MKB, dat talent een duwtje in de rug geeft op de arbeidsmarkt door flexibele inzet.