European Affairs

Als aanjagende organisatie in de regio kunt u niet meer om Europa heen. Europa speelt een belangrijke rol op praktisch elk beleidsterrein. Denk aan thema’s als veiligheid, economie, water en milieu. Dat doet Europa via wetgeving, financiële impulsen en Europese netwerken. EU kennis en capaciteit is onontbeerlijk geworden voor elke lokale en regionale autoriteit. Regionale uitdagingen matchen met grote Europese missies is essentieel.  

Succes in en met Europa is afhankelijk van de systematische wijze waarop de EU is ingebed in uw organisatie. De lange termijnstrategie, EU Intelligence en interactie staan hierbij centraal. Daarmee is EU een organisatorisch en strategisch vraagstuk geworden.


De schijf van Europa

Wij helpen om de EU dimensie tastbaar te maken in uw organisatie, zodat u het direct in de praktijk kunt toepassen. Door het Europees beleid te vertalen naar een strategische, tactische en operationele aanpak. Implementeer onze ‘schijf van Europa’ en u bent klaar voor Europa nu en in de nieuwe programmaperiode post 2020.

In het Europese speelveld gaan ontwikkelingen snel. En dat kan direct van invloed zijn op uw ambities en beleidsopgaven. ERAC EU affairs houdt de voor u belangrijke ontwikkelingen nauwkeurig bij. We verzamelen actuele data en vertalen dit naar de betekenis voor uw organisatie. Zo is uw organisatie in staat om Europa te vertalen naar de praktijk en is de EU-kennis van uw medewerkers altijd up to date. Op deze wijze is Europa tastbaar én behapbaar.

Dit doen we zo:

 • EU monitoring: & rapportages: We volgen, vertalen en rapporteren relevante Europese ontwikkelingen op uw prioritaire dossiers
 • EU Alert: Maandelijkse nieuwsbrief met Europese actualiteiten, gericht op door u aangegeven thema’s
 • Thematische master classes: Bijvoorbeeld de Europese begroting 2021-2027


Bekijk hier een voorbeeld nieuwsbrief
 

Afhankelijk van de behoefte van uw organisatie kunnen wij dit als abonnement aanbieden of opnemen in een maatwerk pakket.
 

Luc van Raaij

Wilt u meer weten over EU Intelligence en wat dit voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met Luc van Raaij

lucvanraaij@erac.nl
+31 (0)6 51 161 170
+31 (0)73 700 03 40

Organisaties die een aanjagende functie in de regio hebben, zijn steeds meer gebaat bij een effectieve Europa strategie, gericht op een praktische aanpak. Immers, met de nieuwe Europese begroting in het vooruitzicht spelen Europese uitdagingen een steeds grotere rol bij regionale ontwikkeling.

ERAC EU affairs brengt scherp in beeld waar uw organisatie staat en hoe u uitvoering kan geven aan Europa in de praktijk. We stippelen een strategie uit die past bij uw beleidsopgaven en ambities. Met de bijbehorende roadmap bent u in staat om de strategie direct uit te voeren.

Dit doen we in de vorm van:

 • EU strategie: Op basis van een assessment stellen we een strategie op
 • EU roadmap: De strategie vertalen we in een roadmap, een stappenplan met concrete acties
 • ERAC adviseur op locatie: Heeft u hulp nodig bij de implementatie van uw strategie? Onze adviseurs werken graag in huis met u mee.


Wilt u weten waar uw organisatie staat? Vraag de mini-EU scan aan.
 

Luc van Raaij

Wilt u meer weten over EU strategie en organisatie en wat dit voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met Luc van Raaij

lucvanraaij@erac.nl
+31 (0)6 51 161 170
+31 (0)73 700 03 40

Bij het realiseren van regionale ambities kan het van belang zijn om over de grenzen heen te kijken. Zo kan het voor u interessant zijn om aan te sluiten bij een Europees netwerk. Of om deel te nemen aan een Europees project. Wellicht zijn er andere regio’s in Europa die aan dezelfde thema’s werken als uw regio. In hoeverre internationalisering een rol kan spelen bij het behalen van uw doelen, daar kijkt ERAC EU affairs naar.

Wij brengen belangrijke spelers, regio’s, netwerken en financiële middelen buiten de Nederlandse grenzen in beeld. Bovendien laten we zien hoe deze actoren bijdragen aan de realisatie van uw ambities. Zo bent u in staat om de strategie direct uit te voeren met concrete acties en een helder stappenplan.

Dit doen we in de vorm van:

 • Internationale strategie: Op basis van mapping stellen we een strategie voor u op
 • Roadmap: De strategie vertalen we in een roadmap met concrete acties
 • ERAC adviseur op locatie: Kunt u hulp gebruiken bij de implementatie van de strategie? Onze adviseurs werken graag in huis met u mee.

Voorbeeld
Met het internationale project S34 Growth zet provincie Zuid-Holland nadrukkelijk in op internationalisering als middel om regionale beleidsopgaven te realiseren. Maar welke EU regio’s zijn acties op de Zuid-Hollandse prioriteiten? Met welke regio’s zou Zuid-Holland samenwerking kunnen overwegen? Aan de hand van diverse databases brengen wij overzichtelijk in beeld wat de Europese topregio’s zijn en welke samenwerkingspartners per regio actief zijn.

Luc van Raaij

Bent u benieuwd wat ERAC voor uw internationale vraag kan betekenen? Neem contact op met Luc van Raaij

lucvanraaij@erac.nl
+31 (0)6 51 161 170
+31 (0)73 700 03 40

Hoeveel Europese subsidie komt in uw regio terecht? En wat wordt er met het geld gedaan? Onze EU monitor is een landelijke database van projecten en gegevens uit de Europese structuur- en financieringsfondsen. De database biedt een unieke inkijk in de kansen die Europa biedt en hoe deze nog beter kunnen worden benut.

We maken voor u een analyse van projecten op onder andere subregio’s, maatschappelijke uitdagingen en andere actuele thema’s. Op die manier maken we inzichtelijk hoe beleidsvoornemens en –doelstellingen vorm krijgen met Europese middelen. Met deze inzichten kunt u over uw eigen grenzen heen kijken en waar nodig bijsturen.

Dit doen we in de vorm van:

 • Inventarisatie benutting Europa (doelgroepspecifiek)
 • Impact assessment (kwalitatief)
 • Benchmark


Onze EU monitor is als demo beschikbaar. Vraag hier onze demo aan.
 

Luc van Raaij

Wilt u meer weten over EU Monitor?
Neem contact op met Luc van Raaij

lucvanraaij@erac.nl
+31 (0)6 51 161 170
+31 (0)73 700 03 40

Met regelmaat organiseren wij trainingen en evenementen. Wij zijn doelgericht en flexibel: dit kan geheel op maat worden aangeboden. Wilt u uw kennis over Europa vergroten? Wij helpen u graag verder. Na het volgen van onze trainingen bent u in staat om uw regionale netwerk nog beter te adviseren in Europese thema’s.

Dit doen we in de vorm van:

 • EU-training: In kleine klassen (bij u op locatie) leert u in 6 modules het Europese financieringslandschap kennen, weet u hoe een goed project opgezet wordt, hoe projecten worden beoordeeld en welke praktische stappen er binnen uw organisatie gezet kunnen worden.
 • EU evenementen: Waaronder een kennis roadshow in Brussel, een project ideas lab op locatie, matchmaking events en nog veel meer.

Luc van Raaij

Bent u geïnteresseerd in het volgen van een EU training of benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op met Luc van Raaij

lucvanraaij@erac.nl
+31 (0)6 51 161 170
+31 (0)73 700 03 40