ERAC Academy

ERAC investeert in jouw persoonlijke ontwikkeling!

De wijze waarop binnen ERAC wordt samengewerkt wordt altijd hoog gewaardeerd. Het is kenmerkend voor de sfeer en cultuur, als DNA van de organisatie. Dit DNA vormt de voedingsbodem voor het uitwisselen van expertise onderling. Daarom is het belangrijk dat ERAC blijft investeren in kennismanagement, vooral met het oog op de steeds meer en sneller veranderende omgeving. Deze omgeving kan veranderen, maar de wijze waarop onze adviseurs werken en met elkaar en opdrachtgevers omgaan blijft overeind.

De ERAC Academy bewaakt en versterkt de kwaliteit van onze adviseurs. De ERAC Academy organiseert, faciliteert en stimuleert actief kenniscreatie, kennisdeling en kennisverspreiding.

Wij willen optimaal rendement halen uit de aangeboden kennisdelingsmomenten. Of het nu een cursus is, collectieve of selectieve kennisdeling; de impact die dit heeft op de kennis en vaardigheden van onze medewerkers staat voorop.

De ERAC Academy organiseert veel:

  • Basisprogramma vaardigheidstrainingen
  • Basisprogramma inhoudelijke opleiding
  • Masterclasses
  • CIAO, collectief informeren, actualiteiten en ontmoeten
  • Brainstorm

"In collectieve cursussen wordt opgedane kennis meteen tastbaar omdat je deze direct in verband kan brengen met ervaringen van andere ERAC-ers. Dit is extra interessant omdat we allemaal zulk divers werk verrichten."

Jan Rutten over de collectieve cursus

"De ERAC brainstorm bood de kans om onze corporate story met alle collega's vorm te geven. En belangrijker: om deze vervolgens tot corporate reality te maken. Want dat is waar het om gaat."

Mayko Slinkman over de brainstorm

"De werkweek beginnen met een half uurtje kenniscirculatie, verbindingen leggen, knelpunten aanpakken en kansen benutten, die impact verwacht ik van het projectleidersoverleg."

William van den Bungelaar over het projectleidersoverleg

"Door het basisprogramma van de ERAC Academy is het geven van een presentatie a piece of cake, vermijd ik 'ambtenarentaal' en heb ik inzicht gekregen in de achtergronden van de werkzaamheden van ERAC."

Johan Janssen over het basisprogramma