(W)elke regio een zetje? - hoe richt je als regio het RES-proces in?


(W)elke regio een zetje?

Na de aftrap bij Overmorgen geeft ERAC op vrijdag 9 november vervolg op het Kenniscafé RES. Tijdens deze bijeenkomst willen we gezamenlijk kijken of de verzamelde kennis en kunde in het Kenniscafé bundelen om zo een concreet aanbod richting een regio te brengen. Welke regio kan dit zetje juist gebruiken? Hoe kunnen we hierin het beste gezamenlijk optrekken? Om antwoord te geven op deze en andere vragen hebben we het volgende programma samengesteld:

(W)elke regio een zetje? (ofwel: Hoe richt je als regio het RES-proces in?)

15:00-15:15 Ontvangst met koffie/thee
15:15-15:30 Welkom door ERAC en het bespreken van ontwikkelingen rondom RES/Klimaatakkoord
15:30-16:00 Als we RES-hulp aan een regio bieden, welke dan? 3 pitches voor een voorkeursregio
16:00-17:00 Twee werksessies waarin het precieze RES-‘aanbod' aan een regio wordt uitgewerkt
17:00-17:30 Terugkoppeling en borrel

Voorbereiding

Van de dertig regio’s zijn een aantal al goed op weg, een aantal blijft achter. Lukt het ons als deelnemers aan het Kenniscafé om een regio op gang te helpen en hoe doen we dat? (waarschijnlijk ‘light’-vorm – bijvoorbeeld het volgende Kenniscafé inrichten in een regio?)

We zoeken drie partijen die een pitch over een regio kunnen verzorgen en twee vrijwilligers die willen helpen de werksessies vorm te geven.

U bent van harte welkom op ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, Vughterweg 47A. Deelname is kosteloos, wel ontvangen we graag uw aanmelding. Dat kan eenvoudig hier