Early birds session: Open Datalab AgriFood


Het Open Data Lab Agrifood is een ambitieus project vanuit Grow Campus partners HAS Hogeschool en Avans Hogeschool. Het lab beoogt een innovatieve, maar zeer laagdrempelige leer-  en experimenteeromgeving te ontwikkelen rondom (big) data in de agrifoodsector. Real life cases van bedrijven uit de gehele keten vormen de basis voor multidisciplinaire projecten die door studenten, docenten en onderzoekers worden opgepakt.

Het belangrijkste speerpunt van het Open Datalab is nu het vinden van partners in het bedrijfsleven. Om die reden organiseren we op 15 mei een speciale early birds session waarin we samen met een aantal agrifood- en ict-bedrijven willen nadenken over opzet en invulling het lab.

Huub Smulders (ERAC B.V.) spreekt tijdens deze early bird session over Business Case & Toekomstschets.

Klik hier voor meer informatie.