Whitepaper 'Werkgevers aan het roer'

gepubliceerd

Het kabinet heeft in het Sociaal Akkoord van 2013 afspraken gemaakt met sociale partners over fundamentele en duurzame hervormingen die moeten leiden tot meer werk en een goed functionerende arbeidsmarkt. Dit paper beschrijft de bestaande knelpunten en zoomt in op twee succesvolle initiatieven waarin werkgevers op regionaal niveau oplossingen vinden voor een beter aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Collega Koen Rapstok is als senior adviseur bij ERAC gespecialiseerd in projectontwikkeling en financiering op de thema’s Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid, Duurzaamheid en Ondernemerschap. Hij is bedreven in het vormen van strategische samenwerkingsverbanden, business development, programma- en project management. In dit paper zoomt hij in op twee succesvolle initiatieven. Heeft u ook een idee voor het opzetten van een arbeidsmarktproject in uw regio en wilt u daarover sparren? Of bent u op zoek naar een ontwikkelaar met kennis van financieringsregelingen? ERAC heeft jarenlange ervaring met het opzetten en begeleiden van succesvolle regionale (samenwerkings)programma’s en –projecten. Van beleid en onderzoek tot monitoring en evaluatie, en zowel beleidsmatig als met praktische ondersteuning. Onze kennis van het Europese subsidielandschap en andere financieringsmogelijkheden helpen u bij het realiseren van uw ambities.

Download hier het paper.


Attachments

  • Paper Werkgevers aan het roer