Werkinzicht: grensoverschrijdende bruggen slaan op de arbeidsmarkt

gepubliceerd

Inzicht bieden in de arbeidsmarkt in grensregio Nederland-Vlaanderen. En zo arbeidsmobiliteit over de grens bevorderen. Tal van partijen, waaronder Brainport Network, werken daar samen aan binnen het Interreg project Werkinzicht dat 1 januari 2018 officieel van start ging.

“We willen data produceren om vraag naar en aanbod van werk grensoverschrijdend te matchen. En dat met competenties als uitgangspunt. Slagen we daarin dan zijn we een voorbeeld in Europa”, aldus projectmanager Johan van der Valk van lead partner CBS.

Verder bouwend op ‘Grensinfovoorzieningen VL-NL’ wil ‘Werkinzicht’ de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio optimaal aanpakken. Het project sluit goed aan op regionale en provinciale ambities door in te zetten op bevordering van transparantie over de arbeidsmarkt in de grensregio dankzij een innovatieve aanpak van dataverzameling, -harmonisatie en -visualisatie voor verschillende stakeholders en doelgroepen. Via ‘Werkinzicht’ ontstaat er kortweg inzicht in werk en de arbeidsmarkt, langs beide zijden van de grens.

‘Werkinzicht’ wil grensoverschrijdende arbeidsmarktdata overzichtelijk, inzichtelijk en eenvoudig raadpleegbaar maken. Dit gebeurt door ruwe brondata van Centraal Bureau van de Statistiek en Steunpunt Werk, samen met specificaties zoals beroepsbevolking, werknemers, banen, grenspendel te bundelen met informatie van VDAB en UWV over ingeschreven werkzoekenden, vacatures en werkgevers. Via een gepersonaliseerd dashboard, geïntegreerd op de bestaande jobboards van VDAB/UWV, wordt op een eenduidige manier arbeidsmarktinformatie over de grensregio’s beschikbaar gesteld aan zowel werkzoekenden als werkgevers. Daarnaast kunnen arbeidsbemiddelaars, opleiders en lokale, regionale en nationale overheden zien waar kansen of knelpunten zich bevinden. Ook kan dankzij deze data inzicht verkregen worden in trends op de lokale arbeidsmarkten. Bovendien wordt een vernieuwend aanbevelingssysteem ontwikkeld zodat vacatures en kandidaten elkaar vlot vinden. Door deze ingrepen en de activiteiten in ‘Grensinfovoorzieningen VL-NL’ wordt een heel belangrijke stap gezet in de volledige integratie van de arbeidsmarkt van Zuid-Nederland en Vlaanderen.

ERAC assisteert bij het ontwikkelen van de projectenportfolio en het realiseren van financieringsaanvragen om de onderzoeks- en valorisatiedoelstellingen van JADS te ondersteunen op het gebied van data science. Meer informatie over JADS vind je hier: https://erac.nl/projecten/jads-pionieren-met-big-data

https://www.jads.nl/projects.html
http://www.grensregio.eu/projecten/werkinzicht

Bron beeld: JADS