De EU als onbezongen held

gepubliceerd

Europees beleid loopt voorop. De Europese afspraken op thema’s die verder reiken dan de landsgrenzen stemmen mij als Europeaan gelukkig. Denk aan luchtkwaliteit, klimaatadaptatie en de digitale transitie. Er gaat echter veel tijd overheen. De verknoping van Europees beleid landt namelijk vaak pas jaren later in de lidstaten, regio’s en steden van de Europese Unie (EU). Om vervolgens vertaald te worden naar projecten die weer aansluiten op Europees beleid met optimale impact in de regio. De bijdrage van EU zie ik graag vaker erkend worden.

Bij ERAC maak ik de vertaling van Europees beleid naar concrete projecten in de steden en regio’s iedere dag. Europese programma’s zijn erop gericht om op een integrale manier de regio en de steden te ontwikkelen ten behoeve van haar burgers. Het is echter in de regio’s en steden waar dit beleid wordt uitgevoerd en toegepast. Dáár vinden projecten plaats die de vertaalslag maken naar de praktijk en blijvende impact realiseren voor mensen. En die uiteindelijk ook weer bijdragen aan het ambitieuze beleid van de EU. 

Europees beleid voorop

Europees beleid is een kartrekker. Dit is geen verrassing als je erover nadenkt. Nu nog 28 lidstaten die elkaar aansteken met de beste ideeën. Estland op gebied van de digitale transitie, Nederland op gebied van de stedelijke agenda en Finland op het gebied van onderwijs. Ideaal om op deze manier niet het wiel twee keer te hoeven uitvinden.

Er zijn meerdere voorbeelden te noemen. De verplichting tot energiebesparing in gebouwen vloeit voort uit Europees beleid en regelgeving voor klimaatadaptatie en –mitigatie. De EU heeft ook door de hele Unie grenswaarden gesteld voor bepaalde vervuilende stoffen die in de lucht worden verspreid. De prioriteit van de digitale transitie was al lange tijd bekend op Europees niveau. Zo kan ik nog wel even doorgaan met het noemen van Europese afspraken die de basis leggen voor goede initiatieven in de regio.

Europa in de regio en stad

Het is voor mij een verademing dat lokale bestuurders in Nederland de noodzakelijke samenwerking met de EU benadrukken. Zo stelt de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk dat “alle acties die wij als Utrecht doen zijn mogelijk omdat er op Europees niveau afspraken zijn gemaakt”. Dat gaat dan bijvoorbeeld over regelgeving omtrent de emissie van voertuigen, over houtkachels en over het plafond van wat er allemaal in de lucht mag zitten. De Eindhovense Wethouder Mary-Ann Schreurs stelt dat "de digitale transitie alleen gaat lukken als we op Europees niveau beschikken over uniforme bouwstenen die de kans bieden voor maatwerk op lokaal niveau”.

Het is tijd om de EU de erkenning te geven die het verdient. En wellicht nodig heeft in deze onzekere tijden. We hebben veel aan Europese wet- en regelgeving te danken. Die een positieve invloed heeft op het leven van ons, als Nederlanders, als Europeanen.

Machteld van Dijk