Regiodeals: van ‘Deal or no Deal’ naar ‘Deal with it’

gepubliceerd

In november van het voorgaande jaar is de champagne vroegtijdig ontkurkt in twaalf regio’s, die met succes een voorstel hebben ingediend voor de regio envelop. Gefeliciteerd met deze prachtige eerste stap.

Van bodemdaling tot en met sociale buurtcohesie en top-of-the-bill innovatie komen in de voorstellen aan bod. Een goede mix tussen maatschappelijke uitdagingen en economische meerwaarde. Echter, nu ontstaat pas de daadwerkelijke uitdaging. Deze bestaat uit drie elementen:

  • Met minder middelen dan gevraagd, dezelfde ambities realiseren. Laat de lange overleggen en de keuzestress maar beginnen;
  • De eigen bijdrage op orde krijgen;
  • Het uitvoeringsgereed krijgen van projecten portfolio’s die veelal noch rijp noch groen zijn.

Op dit moment werkt ERAC voor alle regio’s een tweetal producten uit:

  • Een multi-funding aanpak: het op orde krijgen van de benodigde cofinanciering via de maximale benutting van subsidies en fondsen op regionaal, provinciaal en Europees niveau. Toegespitst op regio én type projecten!
  • Een strategische project readiness scan: De tool die ERAC gebruikt om op zeven thema’s (van governance tot business case) de uitvoeringsgereedheid van projecten en programma’s te toetsen. Met een spindiagram die direct in beeld brengt wat de sterke en zwakke punten zijn in relatie tot de haalbaarheid.

Een drukke periode voor de boeg voor zowel het ministerie als de ambtelijke overleggen in de regio’s. Hoe kom je nu tot een goede Regiodeal die niet alleen zorgt voor een deal, maar ook leidt tot impact? De wisselwerking tussen de twee ERAC tools hierboven biedt meerwaarde. Alvast vijf belangrijke tips waarmee op korte termijn een grote stap voorwaarts kan worden gezet in het proces.

  1. Snijd in de kosten zodat zo min mogelijk projecten achter het net vissen. In 80% van de projecten die ik persoonlijk heb ontwikkeld, kan ik vooraf al tussen de 10 en 20 procent van de kosten schrappen omdat deze overschat worden, of omdat de begroting teveel op hoofdlijnen is uitgewerkt;
  2. Als er toch geschrapt moet worden, analyseer de business case van het project op basis van inhoudelijke (technologische), financiële en organisatorische continuïteit. Kwantificeer dit en maak onderbouwde keuzes;
  3. Ontwikkel een multi-funding aanpak. Maak een grofmazige inschatting van de haalbaarheid van externe middelen voor het grootste deel van de investeringen die gepleegd moeten worden. Gebruik de lump-sum bijdrage van het Rijk vooral voor kosten die niet gefinancierd kunnen worden door subsidies of leningen;
  4. Regel cofinanciering op een slimme wijze. Combineer potjes en kostensoorten, en financier daarmee het totale investeringsplaatje, niet ieder project onafhankelijk van elkaar op ad-hoc basis;
  5. Onderbouw waarom deze selectie en aanpak het meest houvast geeft voor het ministerie en neem haar mee in deze redenering. Realisme geeft altijd meer houvast dan luchtkastelen.

ERAC versterkt de economie, versnelt de energietransitie en verbetert de maatschappij in samenwerking met haar klanten. Let’s deal with it!

In de volgende bijdrage: Hoe nu verder voor de 76 voorstellen die het niet hebben gered, maar wel ca. € 2.000.000.000 aan investeringen willen plegen om Nederland mooier, concurrerender, schoner en inclusiever te maken…

Klik hier als u op de hoogte gehouden wil worden over de Regiodeals.

Huub Smulders