Rapport 'Behoorlijk handelen voor de Brabantse leefomgeving' gepresenteerd

gepubliceerd

Het Tilburg Center for Regional Law and Governance (TiREG) en de Provincie Noord-Brabant presenteren het onderzoeksrapport 'Behoorlijk handelen voor de Brabantse leefomgeving' en gaan er met diverse sprekers over in discussie.

De provincie Noord-Brabant wil het ontwikkelen van een nieuwe Omgevingsvisie aangrijpen om werkelijk te vernieuwen. In dit kader heeft een samenwerkingsverband van onderzoekers van Tilburg University, adviesbureau ERAC en adviesbureau Pontifax een analyse van recente omgevingsdossiers gemaakt met als doel input te genereren voor prejudiciële beleidsontwikkeling in het kader van de Omgevingswet. Een gedachte die hierin centraal staat is die van ‘beginselen van behoorlijk handelen’.  

Op 30 november lichtte Mayko Slinkman het rapport Behoorlijk handelen voor de Brabantse leefomgeving toe.


Attachments