Project Portfolio Development

gepubliceerd

De meeste regionaal economische ambities zijn groots opgezet. Honderden tot wel duizenden banen creëren, nieuwe investeringen uitlokken, bedrijven acquireren en het start-up klimaat optimaliseren. De ambitie en visie is eenvoudig op te stellen, maar het waarmaken hiervan is een zeer complexe taak voor de Triple Helix in de regio. Op het moment dat de ambitie zich van papier naar realiteit moet ontwikkelen, zijn concrete projecten nodig.

Het portfolio van projecten is hier de belangrijkste graadmeter voor succes. Een goede analyse van het portfolio geeft inzicht in diverse vraagstukken. Hieruit blijkt of het bedrijfsleven voldoende aangehaakt is, of er een werkbaar sturingsmodel is, of de benodigde investeringen geregeld kunnen worden en business cases levensvatbaar zijn.

Project Portfolio Development

Innovatie ecosysteem

ERAC investeert al meer dan 20 jaar in het innovatie ecosysteem in Nederland en Europa. Deze kennis hebben wij gebundeld in het product: ‘Project Portfolio Development’. Via een vierstappenplan verkrijgt u direct strategisch advies rond business case ontwikkeling, het versterken en sturen van het ecosysteem en het financieren van het gehele portfolio. Dit uit zich niet in nieuwe ambities en papieren visies, maar in heldere, concrete stappenplannen om de ambitie waar te maken.

Vanaf het startpunt van uw ambitie bouwt ERAC samen met u aan regionale samenwerkingsverbanden om tot een concreet resultaat te komen. Vanuit de alledaagse praktijk sleutelen wij aan het ecosysteem om langdurige samenwerking en economische ontwikkeling te borgen. De opschaling van projecten en programma’s is daarbij cruciaal om de benodigde massa, versnelling en impact te verkrijgen. Het product Project Portfolio Development is hét instrument om ontwikkelingsambities, voor zowel regionale ontwikkelingsmaatschappijen als provincies en gemeenten, waar te maken.

Benieuwd wat Project Portfolio Development voor u kan betekenen? Neem contact op met Huub Smulders, manager markt Regionale Ontwikkeling.