Persbericht : Gemeente Tilburg ontvangt 3,8 mio euro subsidie van BZK voor aardgasvrije wijk Quirijnstok

gepubliceerd

Vijfhonderd woningen afkoppelen van het gas en voorzien van een alternatieve energiebron. In Tilburg wordt hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. De gemeente diende een aanvraag in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om mee te doen aan de proeftuin Aardgasvrije Wijken. En met succes!

PERSBERICHT

Tilburg, 27 september 2018

Gemeente Tilburg ontvangt 3,8 mio euro subsidie van BZK voor aardgasvrije wijk Quirijnstok

De gemeente Tilburg is, met 14 andere Nederlandse gemeentes,  door het ministerie van BZK benoemd tot één van de proeftuinen van aardgasvrije wijken. De subsidie voor Tilburg bedraagt bijna 4 mio euro. Het ministerie stelt voor deze 15 gemeentes, die door de BZK gekozen zijn uit 75 inzendingen, in totaal 90 mio euro beschikbaar. In deze gemeentes wordt gestart met grootschalige zogenaamde proeftuinen, waar minimaal 500 woningen aardgasvrij moeten worden gemaakt, de focus ligt op particulier woningbezit en sprake is van een innovatieve aanpak die kan rekenen op draagvlak bij de bewoners. Doel van de proeftuinen is het gezamenlijk opdoen van kennis en ervaring en het delen hiervan met andere gemeentes, hetgeen moet bijdragen aan de ambitie om deze kabinetsperiode landelijk jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen aardgasvrij te maken

De 'proeftuin' van Tilburg wordt gevormd door delen van de wijk Quirijnstok. Hier wordt de komende jaren gewerkt aan het aardgasvrij maken van de Mozartflat, de Beethovenlaan en rijwoningen rondom de Obrechtstraat/Sullivandreef/Ruynemanstraat. De proeftuin Quirijnstok wordt gekenmerkt door de intensieve samenwerking tussen gemeente, WonenBreburg, bewoners, het bestuur van de Vereniging van Eigenaren van de Mozartflat, wijkraden en leveranciers. Dit moet leiden tot een gedragen voorstel voor de verduurzamingopgaves bij deze projecten. Die gesprekken tussen partijen worden reeds enige tijd gevoerd; de verleende subsidie zal zeker bijdragen aan de planning en optimalisatie van de plannen. De komende maanden wordt hier verder aan gewerkt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul van Dijk van gemeente Tilburg via telefoonnummer 06-30349321

Meer weten over dit project en de rol van ERAC? https://www.erac.nl/projecten/tilburgse-wijk-van-het-gas-af

ERAC Impact

In nauwe samenwerking met de gemeente Tilburg mochten wij het proces, de stakeholders en het uiteindelijke project begeleiden. Door continue afstemming met alle partijen is een realistisch en financieel uitvoerbaar projectplan ontworpen. De transitie-aanpak in Quirijnstok zal een voorbeeld zijn voor toekomstige aardgasvrije-wijken in Tilburg.