Oproep voor projectvoorstellen – GIST

gepubliceerd

Bent u actief in de proces- en maakindustrie waarbij continue innovatie en hoge mate van specialisatie centraal staan? Ziet u het verduurzamen van producten en productieprocessen als onderscheidende factor voor toekomstgerichte groei? Heeft u hiervoor onvoldoende eigen kennis in huis, voorziet u hoge opstartkosten en bestaat er onzekerheid ten aanzien van verduurzamende investeringen? Wellicht kan het GIST-programma u een stap verder brengen!

Op verzoek van Cleantech Flanders, Cleantech Delta en gemeente Rotterdam is ERAC gevraagd haar netwerk te attenderen op het GIST-programma (Growing Industry through a Sustainability Transition). Het programma staat open sinds 15 juni 2019 en het thema is cleantech (waaronder o.a. mobiliteit). Projectvoorstellen kunnen tot er met 31 augustus 2019 (17:00 uur) worden ingediend. Met het GIST-programma kunt u uw bedrijf laten ondersteunen bij de transitie naar een duurzamer proces. GIST heeft als doelstelling de transitie naar een schone proces- en maakindustrie te versnellen in de grensregio tussen Vlaanderen en Nederland.  Het GIST-programma wordt gefinancierd vanuit Interreg Vlaanderen-Nederland en wordt uitgevoerd door Cleantech Flanders, Cleantech Delta en Gemeente Rotterdam.

Er kan gekozen worden uit twee typen FEED-studies (waarvoor voor FEED-light het meeste budget is):

  • FEED-light: bedoeld om specifieke kennis of technische vragen op te lossen om een business case te beoordelen. De projectomvang moet liggen tussen € 15.000 en € 30.000, waarvan 50% wordt gesubsidieerd;
  • FEED-grootschalig: bedoeld om een concept te detailleren, zodat alle operationele uitdagingen, inclusief financiële risico’s inzichtelijk zijn, vóórdat er een kapitaalinvestering wordt gedaan. De projectomvang moet liggen tussen € 30.000 en € 240.000, waarvan 50% wordt gesubsidieerd.

Het doel van deze haalbaarheidsstudies is het bereikbaar maken van technologische innovaties, die anders door hoge ontwikkelkosten en (technische) risico’s voor veel bedrijven niet bereikbaar zijn. Concreet zoeken we met u naar geschikte technologieën of processen die uw energie- of grondstofverbruik significant kunnen helpen verlagen.

Meer informatie vindt u via https://www.cleantechflanders.com/op-zoek-naar-samenwerking/21681/gist-nl

Heeft u vragen over deze call, of heeft u interesse om deel te nemen aan dit project? Dan kunt u contact opnemen met Geert Kooistra via gist@erac.nl of telefoonnummer +316 14 51 30 41.

Project verantwoordelijke:

Cleantech Flanders

Project partners: